פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לספרות עם ישראל

ספרות עם ישראל - ריאליזם, אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם בספרות יידיש בין שתי מלחמות עולם - פרופ"amp; משה אידל ודר"amp; מאיר בוזגלו תש”ס 2000 ב
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - רויטל יפת תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - דר’ ארליך תשנ”ט
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - דר’ ארליך תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - שירת אלתרמן - ד"ר שושנה צימרמן תש”ס
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - יפת רויטל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - דר’ ציפור תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - ד"ר חזני תשנ”ט 1240
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - פרופ"amp; נייג"amp;ל גורינג מוריס תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - פרופ"amp; ג. הרמן תש”ס 2000 א’
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - פרופ"amp; אביעזר רביצקי תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - יצחק קרואני תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - שירה חצרנית יחצנית – שבח וגנאי - דר"amp; גתית הולצמן תש”ס 2000 א’
ספרות עם ישראל - קריאה חדשה בסיפור האגדה של חזל - ד"ר רלה קושלבסקי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - קריאה חדשה בסיפור האגדה של חזל - ד"ר רלה קושלבסקי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - עיצובים ספרותיים ועמדות מטפיזיות - גב’ ח" הנדלר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - עיצובים ספרותיים ועמדות מטפיזיות - גב’ ח" הנדלר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - קורס קיץ ביידיש – לשון יידיש למתקדמים - תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - קורס קיץ ביידיש – לשון יידיש למתקדמים - פרופ’ ברוכסון תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - צורות השירה והפרוזה - ד"ר שושנה צימרמן תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש לתולדותיה - פרופ’ יוסף בר - אל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש לתולדותיה - פרופ’ יוסף בר - אל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - מתודות בביקורת הספרות - פרופ’ יואב אלשטיין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - יידיש למתקדמים א -
ספרות עם ישראל - יידיש למתקדמים א - מירי גביש – צח תשנ”ח 1998
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - ד"ר רלה קושלבסקי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - ד"ר רלה קושלבסקי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ספרות דבורה וכתובה בלאדינו - ד”ר שמואל רפאל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ספרות דבורה וכתובה בלאדינו - ד"ר שמואל רפאל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ספרות לאדינו התופעה ופשרה - ד"ר שמואל רפאל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - סיפורת ריאליסטית בתקופת ההשכלה ומקורותיה הרוסיים - ז’אנה צונזר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - סיפורת ריאליסטית בתקופת ההשכלה ומקורותיה הרוסיים - ז’אנה צונזר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - לימודי יידיש - פרופ’ יצחק בקון תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - ”בדיון”, ”הגיון”, ”מציאות” - פרופ" שרה הלפרין תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - שירי ציון של רבי יהודה הלוי - פרופ" א" חזן תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - דר’ רלה קושלבסקי תשנ”ט 1999 א’
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - דר’ קושלבסקי תשנ”ט 1999 א’
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות הקדם חדשה (חסידות ההשכלה) - דר’ זהר תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - מוטיב האהבה ביצירות י.ל. פרץ - ד"ר רחל משורר תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - מתודות מחקר וספרות - פרופ" יואב אלשטיין תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - מתודות מחקר וספרות - ד"ר שלומית שרייבום שבטיאל תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - רויטל יפת תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות הקדם חדשה (חסידות ההשכלה) - דר’ זהר תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - ממדרש לספרות עברית חדשה - ד"ר רלה קושלבסקי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - מתודות בביקורת הספרות - פרופ’ יואב אלשטיין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש לתולדותיה - ד"ר נתן כהן תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - מבוא לסיפור החסידי - תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - הסיפור באגדות חז”ל היבטים חדשים - דר קושלבסקי תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - מגמות בפרוזה של ההשכלה - דר זהר תשנ”ט 1999 א +ב
ספרות עם ישראל - מגמות בפרוזה של ההשכלה - דר זהר תשנ”ט 1999 א +ב
ספרות עם ישראל - שירת שנות העליה - דר וולף – מונזון תשנ”ט 1999 ב
ספרות עם ישראל - דורות השירה - דר וולף – מונזון תשנ”ט 1999 ב
ספרות עם ישראל - היחיד והקולקטיב - פרופ’ הלל ויס תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירת שנות ה50 וה60 - דר וולף – מונזון תשנ”ט 1999 ב
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית חדשה - דר ברלוביץ תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - סיפורת דור המדינה - פרופ’ ויס תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - שירה עברית מנתן זך ואילך - דר קוסמן תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - הספרות כאמנות וכשופר אידאי - פרופ’ הלפרון תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - הספרות כאמנות וכשופר אידאי - פרופ’ הלפרון תשנ”ט 1999
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.