פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לספרות עם ישראל

ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית חדשה - דר ברלוביץ תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - קריאה חדשה בסיפור האגדה של חזל - פרופ’ שרה הלפרין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - רויטל יפת תשנט ב
ספרות עם ישראל - שירת שבח וגנאי - רויטל יפת תשנט ב
ספרות עם ישראל - השפעתה של הספרות היהודית – רוסית על ספרות יידיש. - ד"ר וועלוול טשרנין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירת יין חשק וגן - ציפי עברי תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - פולקלור באספרלריה של ספרות יידיש המודרנית - גב’ אביבה טל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירה ואידיאולוגיה - ד"ר לוי גורי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - על פי תחום – ספרות יהודית במזרח אירופה בין שתי המלחמות - ד"ר נתן כהן תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ריאליזם, אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם בספרות יידיש בין שתי מלחמות עולם - גב’ אביבה טל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - דיוקן המשכיל בעיצובו בפרוזה - ד"ר נעומי זהר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - מבוא לסיפור החסידי - גב’ ח" הנדלר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - סיפורי ר’ נחמן מברסלב - דר צבי מרק תשסב ב
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - קושלבסקי תשסב 2002 א
ספרות עם ישראל - צורות השירה והפרוזה - ד"ר שושנה צימרמן תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירה עברית מנתן זך ואילך - דר קוסמן תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - דר קושלבסקי תשנ”ט 1999 ב
ספרות עם ישראל - השוואת נוסחים ביצירת עגנון - פרופ הלל ויס תשסב
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות הקדם חדשה (חסידות ההשכלה) - דר’ זהר תשנ”ט 1999 א’
ספרות עם ישראל - המחזה המקראי בתקופת ההשכלה - דר זהר תשנ”ט 1999 א +ב
ספרות עם ישראל - שירי מעגל השנה - פרובאנס - פר ב בר תיקוה תשסב ב
ספרות עם ישראל - ממדרש לספרות עברית חדשה - ד"ר רלה קושלבסקי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ספרים, מיסטיקה וחסידות - פרופ מרק אלן ואקנין תשסב ב
ספרות עם ישראל - מתודות מחקר וביקורת - פרופ’ אלשטיין תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - מבוא לסיפור החסידי - תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - מבוא לשירה היידית במאה ה 20 - דר אביבה טל תשסב ב
ספרות עם ישראל - שירת א גלבוע ו-י עמיחי - דר שושנה צימרמן תשסב 2002 ב
ספרות עם ישראל - נשים כותבות שירה - פרופ’ כהן תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - ברנר גנסין ובני דורם - דר’ גורי תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - סיפורת יידיש - דר’ גיא תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - צורות השירה והפרוזה - דר שושנה צמרמן תשסב ב
ספרות עם ישראל - לשון חינוך ותרבות בהגותו של טה חסין - ד"ר שלומית שרייבום שבטיאל תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - מלשון לאדינו לספרותה ב - ניבי אמל תשסב 2002 קיץ
ספרות עם ישראל - צורות השירה והפרוזה - דר צימרמן תשנט
ספרות עם ישראל - שירת שבח וגנאי - רויטל יפת תשנט ב
ספרות עם ישראל - ממדרש לספרות עברית חדשה - דר קושלבסקי תשנט
ספרות עם ישראל - ממדרש לספרות עברית חדשה - דר קושלבסקי תשנט
ספרות עם ישראל - יידיש למתמחים - דר טשרנין תשנט ב
ספרות עם ישראל - אצ”ג ובני דורו - דר גורי תשנט ב
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - רויטל יפת תשנט ב
ספרות עם ישראל - המשל והחידה - פרופ דישון תשנט ב
ספרות עם ישראל - המשל והחידה - פרופ דישון תשנט ב
ספרות עם ישראל - שירת יין חשק וגן - רויטל יפת תשנט ב
ספרות עם ישראל - שירת יין חשק וגן - רויטל יפת תשנט ב
ספרות עם ישראל - הסיפור באגדות חז”ל היבטים חדשים - דר קושלבסקי תשנט
ספרות עם ישראל - סוגיות נבחרות בסיפור החסידי - תשנט
ספרות עם ישראל - סוגיות נבחרות בסיפור החסידי - תשנט
ספרות עם ישראל - הסיפור המקראי בפיוט - פרופ בר תקווה תשס ב
ספרות עם ישראל - הסיפור המקראי בפיוט - פרופ בר תקווה תשס ב
ספרות עם ישראל - יידיש למתקדמים ב - רבקה רייך תשנט ב
ספרות עם ישראל - הדרמה המקראית בעידן ההשכלה - דר זהר נעמי תשסב 2002 א+ב
ספרות עם ישראל - ספרות לאדינו בקהילות - רבקה הבסי תשסב ב
ספרות עם ישראל - אהבה אישית ואהבה לאומית - טובה כהן תשסב
ספרות עם ישראל - הכל מן האישה - דר שמואל רפאל תשסב ב
ספרות עם ישראל - יידיש לצרכי מחקר - דוריס קוטלרמן תשסב
ספרות עם ישראל - השתקפותה של מלחהע ה1 בשירה היידית - דר אביבה טל תשסב ב
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - דר רויטל יפת תשסב ב
ספרות עם ישראל - שירת שנות ה50 וה60 - דר תמי וולף מונזון תשסב 2002 ב
ספרות עם ישראל - החלום הריאליסטי בספרות ההשכלה - זאנה צונזה תשסב
ספרות עם ישראל - מחיתול ועד תכריך - דר שמואל רפאל תשסב ב
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.