פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לספרות עם ישראל

ספרות עם ישראל - שירת ביאליק - שושנה צימרמן תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - מודרניזם ופוסט מודרניזם - דר’ גדרון תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - תיאוריות השיח בביקורת הספרות - דר’ קושלבסקי תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - יצירתו של מ.י. ברדיצ’בסקי - דר’ גדרון תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - לאדינו למתחילים - דר’ רפאל תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - תיאוריות השיח בביקורת הספרות - דר’ קושלבסקי תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - סיפורת יידיש - דר’ גיא תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - גאולה וא”י בספרות יידיש - דר’ טשרנין תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - גאולה וא”י בספרות יידיש - דר’ טשרנין תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ברנר גנסין ובני דורם - דר’ גורי תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - אצ”ג ובני דורו - דר’ גורי תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות הלאדינו - דר’ רפאל תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות הלאדינו - דר’ רפאל תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - הפולקלור בספרות יידיש מודרנית - אביבה טל תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ראשית הסיפור העברי הקצר - פרופ’ ט’ כהן תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ראשית הסיפור העברי הקצר - פרופ’ ט’ כהן תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - הפולקלור בספרות יידיש מודרנית - אביבה טל תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - מתודות מחקר וביקורת - פרופ’ אלשטיין תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - סיפורת דור המדינה - פרופ’ ויס תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש מודרנית - דר’ גיא תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש מודרנית - דר’ גיא תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - אסתטיקנים ופואטיקנים בספרות היידיש - דר’ טשרנין תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - יצירתו של מ.י. ברדיצ’בסקי - דר’ גדרון תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - מודרניזם ופוסט מודרניזם - דר’ גדרון תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ספרות עברית חדשה - ביאליק פרץ ברנר ובני דורם - פרופ’ בקון תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - אסתטיקנים ופואטיקנים בספרות היידיש - דר’ טשרנין תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש בבריה”מ - דר וועלוול טשרנין תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ספרות עברית חדשה - ביאליק פרץ ברנר ובני דורם - פרופ’ בקון תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש מודרנית - דר כהן, מר בוריס קוטלרמן תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש מודרנית - דר כהן, מר בוריס קוטלרמן תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - תיאטרון יידיש - אביבה טל תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש והשואה - אביבה טל תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - תיאטרון יידיש - אביבה טל תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש והשואה - אביבה טל תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - יידיש למתקדמים ב - רבקה רייך תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - שירת ביאליק - שושנה צימרמן תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - י.ל. פרץ בין עברית ליידיש - דר’ משורר תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - י.ל. פרץ בין עברית ליידיש - דר’ משורר תשנ”ט 1999 ב’
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות הקדם חדשה (חסידות ההשכלה) - דר’ זהר תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - לימודי יידיש - פרופ’ יצחק בקון תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - משקעי סיפורת חסידית - צבי מרק תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - הילד כקורא וכגיבור בספרות יידיש - דר מיכל גיא תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - הילד כקורא וכגיבור בספרות יידיש - דר מיכל גיא תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - מבוא לסיפור החסידי - תשסב 2002
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - דר רלה קושלבסקי תשסב 2002 ב
ספרות עם ישראל - שירת א גלבוע ו-י עמיחי - דר שושנה צימרמן תשסב 2002 ב
ספרות עם ישראל - פרשנות ספרותית ופסיכולוגית של כתיבת נשים - רבקה תובל משיח 2
ספרות עם ישראל - ראשית הסיפור הנשי הקצר - טובה כהן תשסד 2004
ספרות עם ישראל - הספרים ההיסטוריים - ת. דוידוביץ תשסב 2 ב
ספרות עם ישראל - השתקפותה של מלחהע ה1 בשירה היידית - אביבה טל תשסב 2002 ב
ספרות עם ישראל - שירת שנות ה50 וה60 - דר תמי וולף מונזון תשסב 2002 ב
ספרות עם ישראל - מיסטיקה ודתיות בשירה העברית - דר צבי מרק תשסב 2 ב
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.