פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לספרות עם ישראל

ספרות עם ישראל - ספרות לאדינו בקהילות - רבקה הדסי תשסב
ספרות עם ישראל - שירי מעגל החיים מספרד לצפון אפריקה - -- תשנ”Y 1990
ספרות עם ישראל - שירי מעגל החיים מספרד לצפון אפריקה - תשנ”ד 1994 אביב
ספרות עם ישראל - שירי מעגל החיים מספרד לצפון אפריקה - פרופ" י. גולדרייך תשנ”ט 1999 א’
ספרות עם ישראל - שירי מעגל החיים מספרד לצפון אפריקה - פרופ" י. גולדרייך תשנ”ט 1999 א’
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - דר רלה קושלבסקי תשסב 2002 ב
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - דר רויטל יפת תשסב ב
ספרות עם ישראל - משחק, סמל וחג ביצירת עגנון - דר רומן כצמן תשסב
ספרות עם ישראל - מהפיכת המודרניזם בשירה - ד"ר תמי וולף-מונזון תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - משורר בצל משבר- שירת החול של הרמבע - דר רוטל יפת תשסב ב
ספרות עם ישראל - הביקורת הספרותי ביידיש - דר וועלוול טשרנין תשסב
ספרות עם ישראל - בודד במעגליו-יחיד וחברה בשירת רשב”ג - רויטל יפת תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות הקדם חדשה (חסידות ההשכלה) - ד"ר נעמי זהר תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - צורות השירה והפרוזה - דר רומן כצמן תשסב
ספרות עם ישראל - מחיתול ועד תכריך - דר שמואל רפאל תשסב ב
ספרות עם ישראל - מבוא לספרות עברית קדומה - ד"ר רלה קושלבסקי תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - מתודות מחקר וביקורת - פרופ יואב אלשטיין תשסב
ספרות עם ישראל - המחזה המקראי בתקופת ההשכלה - ד"ר נעמי זהר תשנ”ט 1999 א’+ב"
ספרות עם ישראל - ביקורת חברתית בספרות - פרופ דישון יהודית תשסב ב
ספרות עם ישראל - מבוא לשירה היידית במאה ה 20 - דר אביבה טל תשסב ב
ספרות עם ישראל - קריאה היגוי ודיבור - ורד קופל תשסב ב
ספרות עם ישראל - קריאה חדשה בסיפור האגדה של חזל - דר רלה קושלבסקי תשסב ב
ספרות עם ישראל - ספרות עמ”י - דר אביבה טל תשסב ב
ספרות עם ישראל - הספרות הפרשנות והאתיקה - ד"ר רומן כצמן תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - דת וחילון ביצירתו של שלום - עליכם - ד"ר וועלוול טשרנין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - הספרות הפרשנות והאתיקה -
ספרות עם ישראל - הספרות הפרשנות והאתיקה - ד"ר רומן כצמן תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - מוטיב האהבה ביצירות י.ל. פרץ - ד"ר רחל משורר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - דיוקן לאומי לסיפורת עברית - ד"ר ליליאן דבי - גורי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירת יין חשק וגן - יפת רויטל תש”ס
ספרות עם ישראל - שירת יין חשק וגן - ד"ר א. יעקובסון תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - שירת יין חשק וגן - יפת רויטל תש”ס
ספרות עם ישראל - שירת יין חשק וגן - פרו’ סמפסון - זיסווין תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - אמת ויופי ביצירת הספרות - פרופ’ שרה הלפרין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - דיוקן המשכיל בעיצובו בפרוזה - ד"ר נעומי זהר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירה ואידיאולוגיה - ד"ר לוי גורי תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - הופשטיין והמודרניזם ביידיש - ד"ר וועלוול טשרנין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - הופשטיין והמודרניזם ביידיש - ד"ר וועלוול טשרנין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - הסיפורת של שלום עליכם - מיכל גיא תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - הסיפורת של שלום עליכם - מיכל גיא תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - מזמרים נודדים לדרמה לירית - גב’ אביבה טל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירת יין חשק וגן - פרופסור איגור פרימוראץ תש”ס 2000 ב’
ספרות עם ישראל - קריאה מודרכת - ד"ר רחל משורר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - קריאה מודרכת - ד"ר רחל משורר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - השפעתה של הספרות היהודית – רוסית על ספרות יידיש. - ד"ר וועלוול טשרנין תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - השפעתה של הספרות היהודית – רוסית על ספרות יידיש. - תשנ”ז 1997 חורף
ספרות עם ישראל - משקעי סיפורת חסידית - צבי מרק תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - משקעי סיפורת חסידית - צבי מרק תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - מבוא לסיפור החסידי - גב’ ח" הנדלר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - פנים שונות ומנוגדות ביצירת יצחק בשביס זינגר - ד"ר נתן כהן תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - על פי תחום – ספרות יהודית במזרח אירופה בין שתי המלחמות - ד"ר נתן כהן תש”ס
ספרות עם ישראל - פנים שונות ומנוגדות ביצירת יצחק בשביס זינגר - ד"ר נתן כהן תש”ס
ספרות עם ישראל - לאדינו למתחילים - ד"ר שמואל רפאל תש”ס
ספרות עם ישראל - פולקלור באספרלריה של ספרות יידיש המודרנית - גב’ אביבה טל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - סיפורת ריאליסטית בתקופת ההשכלה ומקורותיה הרוסיים - ז’אנה צונזר תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ספרות לאדינו התופעה ופשרה - ד"ר שמואל רפאל תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שרשרת השיר מספרד לצפון אפריקה - פרופ’ אפרים חזן תש”ס
ספרות עם ישראל - שרשרת השיר מספרד לצפון אפריקה - פרופ’ אפרים חזן תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - שירת אלתרמן - ד"ר שושנה צימרמן תש”ס 2000
ספרות עם ישראל - ריאליזם, אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם בספרות יידיש בין שתי מלחמות עולם - גב’ אביבה טל תש”ס 2000
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.