פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לספרות עם ישראל

ספרות עם ישראל - מאה שנות ספרות מסע - פרופ יפה ברלוביץ תשסב
ספרות עם ישראל - מודרניזם ופוסט מודרניזם - דר רחל גדרון תשסב ב
ספרות עם ישראל - ביקורת חברתית בספרות - פרופ דישון יהודית תשסב ב
ספרות עם ישראל - תולדות האסתטיקה - דר רומני כצמן תשסב
ספרות עם ישראל - רומנטיקה, עבריות ומודרניות - דר רחל גדרון תשסב ב
ספרות עם ישראל - קריאה חדשה בסיפור האגדה של חזל - דר רלה קושלבסקי תשסב
ספרות עם ישראל - ספרות מסע מהי - פרופ יפה ברלוביץ תשסב
ספרות עם ישראל - שירת א גלבוע ו-י עמיחי - דר שושנה צימרמן תשסב ב
ספרות עם ישראל - מוקדי קונפליקט פואטיים - דר תמר וולף מונזון תשסב ב
ספרות עם ישראל - השוואת נוסחים ביצירת עגנון - פרופ הלל ויס תשסב
ספרות עם ישראל - משוררי לאדינו בחצרות הסולטן - דר שמואל רפאל תשסב ב
ספרות עם ישראל - קווים להתפתחותה של שירת - דר אביבה טל תשסב ב
ספרות עם ישראל - הגניזה הקהירית - דר נחם אילן תשסב
ספרות עם ישראל - משחק, סמל וחג ביצירת עגנון - דר רומן כצמון תשסב
ספרות עם ישראל - אוצר הסיפורים החסידיים - תשסב
ספרות עם ישראל - הקופלאס בלאדנו - דר שמואל רפאל תשסב ב
ספרות עם ישראל - ספרות ושפה חזותית - דר רונן כצמן תשסב
ספרות עם ישראל - מיסטיקה ורליגיוזיות - צבי מרק תשסב ב
ספרות עם ישראל - משוררי לאדינו בחצרות הסולטן - דר שמואל רפאל תשסב ב
ספרות עם ישראל - מקרא ומדרש בפיוט אי - פרופ ב בר תקוה תשסב ב
ספרות עם ישראל - קווים לתולדות שירת יידיש - דר אביבה טל תשסב ב
ספרות עם ישראל - הקופלאס בלאדנו - דר שמואל רפאל תשסב ב
ספרות עם ישראל - הכל מן האישה - פרופ יהודית דישון תשסב א
ספרות עם ישראל - ספרות עברית חדשה - ביאליק פרץ ברנר ובני דורם - פרופ יצחק בקון תשסב ב
ספרות עם ישראל - רומנטיקה, עבריות ומודרניות - דר רחל גדרון תשסב ב
ספרות עם ישראל - תולדות האסתטיקה - דר רומן כצמן תשסב
ספרות עם ישראל - שירת א גלבוע ו-י עמיחי - דר שושנה צימרמן תשסב ב
ספרות עם ישראל - קווים להתפתחותה של שירת - דר אביבה טל תשסב ב
ספרות עם ישראל - יידיש לצרכי מחקר - דר בוריס קוטלרמן תשסב
ספרות עם ישראל - מאה שנות ספרות מסע - פרופ יפה ברלוביץ תשסב
ספרות עם ישראל - מאה שנות ספרות מסע - דר אביבה טל תשסב ב
ספרות עם ישראל - הדרמה המקראית בעידן ההשכלה - דר זהר נעמי תשסב 2002 אב
ספרות עם ישראל - יסודות השיר הלירי - גב נעמי קריחלי תשסב ב
ספרות עם ישראל - מחצר המלך לחצר הסולטן - רויטל יפת תשסב א
ספרות עם ישראל - ביקורת חברתית בשירת החול העברית בספרד - רויטל יפת תשסב א
ספרות עם ישראל - דורות השירה - דר רומן רצמן תשסב
ספרות עם ישראל - דורות השירה - דר שושנה צימרמן תשסב ב
ספרות עם ישראל - מתודות מחקר וביקורת - פרופ יואב אלשטיין תשסב
ספרות עם ישראל - ספרים, מיסטיקה וחסידות - פרופ מרק אלן ואקנין תשסב ב
ספרות עם ישראל - מקרא ומדרש בפיוט אי - פרופ ב בר תקוה תשסב ב
ספרות עם ישראל - מקרא ומדרש בפיוט אי - תשסב
ספרות עם ישראל - סיפורים על כוס ייש - תשסב
ספרות עם ישראל - ספרות עמ”י - דר נעמי זהר תשסב א
ספרות עם ישראל - ספרות עמ”י - דר נעמי זהר תשסב א
ספרות עם ישראל - החלום הריאליסטי בספרות ההשכלה - זאנה צונזר תשסב
ספרות עם ישראל - ספרות יידיש מודרנית - תשסב ב
ספרות עם ישראל - ספרות מסע מהי - פרופ יפה ברלוביץ תשסב
ספרות עם ישראל - מיסטיקה ורליגיוזיות - צבי מרק תשסב
ספרות עם ישראל - נשים כותבות סיפורת - טובה כהן תשסב
ספרות עם ישראל - ספרות עמ”י - דר רויטל יפת תשסב ב
ספרות עם ישראל - ספרות עמ”י - פרופ שרה הלפרין תשסב ב
ספרות עם ישראל - מלשון לאדינו לספרותה - ניבי גומל תשסב ב
ספרות עם ישראל - מוקדי קונפליקט פואטיים - דר תמר וולף מונזון תשסב ב
ספרות עם ישראל - הורים ובנים בספרות יידיש - תשסב ב
ספרות עם ישראל - מיסטיקה ורליגיוזיות - דר צבי מרק תשסב ב
ספרות עם ישראל - שירי מעגל החיים מספרד לצפון אפריקה - פרופ" א" חזן תשס”א 2001
ספרות עם ישראל - שירי מעגל החיים מספרד לצפון אפריקה - -- תשנ”ט 1999 א’
ספרות עם ישראל - שירי מעגל החיים מספרד לצפון אפריקה - פרופ" שרה הלפרין תשס”א 2001 א’
ספרות עם ישראל - שירי מעגל החיים מספרד לצפון אפריקה - -- תשנ”ט 1999
ספרות עם ישראל - הכל מן האישה - פרופ" יהודית דישון תשס”א 2001 א’
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.