פרופסור

מבחנים במדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעים מדויקים, החוג למדעי המחשב

מדעי המחשב - מערכות בסיסי נתונים -
מדעי המחשב - אינפי 2 -
מדעי המחשב - אלגוריתמים -
מדעי המחשב - אלגוריטמים מתקדמים בגרפים -
מדעי המחשב - אלגוריתמים -
מדעי המחשב - תכנות מחשבים רבי מעבדים -
מדעי המחשב - מבוא לבינה מאלכותית -
מדעי המחשב - אלגוריתמים מתקדמים בגרפים -
מדעי המחשב - אלגוריטמים -
מדעי המחשב - מבוא לבינה מלאכותית -
מדעי המחשב - גנומיקה חישובית -
מדעי המחשב - הסטברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי -
מדעי המחשב - לוגיקה למדעי המחשב -
מדעי המחשב - מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית -
מדעי המחשב - תכנות מחשבים רבי מעבדים -
מדעי המחשב - Advanced Topics in Computantional and Combinatorial Geometry -
מדעי המחשב - רשתות תקשורת מחשבים -
מדעי המחשב - פרויקט תוכנה -
מדעי המחשב - מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית -
מדעי המחשב - מבוא בסיבוכיות -
מדעי המחשב - פתוח מערכות זמן-אמת בגישה הפורמאלית -
מדעי המחשב - מערכות איכסון מתקדמות -
מדעי המחשב - סטטיסטיקה למדעי המחשב -
מדעי המחשב - תוכנה1 -
מדעי המחשב - מערכות הפעלה -
מדעי המחשב - מבנה מחשב -
מדעי המחשב - מודלים חישוביים -
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב -
מדעי המחשב - מערכות בסיסי נתונים -
מדעי המחשב - ניהול משאבים ברשתות תקשורת -
מדעי המחשב - ניהול משאבים ברשתות תקשורת -
מדעי המחשב - קומפילציה -
מדעי המחשב - מבני נתונים -
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה -
מדעי המחשב - סיבוכיות -
מדעי המחשב - מבוא לעיבוד שפה טבעית -
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.