פרופסור

מבחנים במדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעים מדויקים, החוג למדעי המחשב

מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - אורי צוויק תשס ב
מדעי המחשב - תוכנה 1 - איריס גבר תשס
מדעי המחשב - איטליגנציה מלאכותית - דר דרור גדעון תשס ב
מדעי המחשב - מערכות הפעלה - ע ברמלר בר תשס ב
מדעי המחשב - computer networking protocols - DR DEBBY KOREN תשס א
מדעי המחשב - תוכנה 1 - דר רוני שאג תשס קיץ
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - אבחן אלון דר טרסי תשסא ב
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - אברון הירשפלד טרסי תשס 0 א
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - ירודיטי תשס קיץ
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - אברון אלון דר טרסי רודיטי תשסא ב
מדעי המחשב - יעילות של חישובים - ל אבשטיין תשס קיץ
מדעי המחשב - תוכנה 1 - פרופ דן הלפרין תשסא א
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - אברון דר טרסי תשסא א
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - י רודיטי תשס קיץ
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - י רודיטי תשס קיץ
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - אברון אלון טרסי רודטי תשסא א
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - י דותן נ אינטרטוב תשנט א
מדעי המחשב - יעילות של חישובים - מירי פרייזלר תשסא א
מדעי המחשב - תכנות מונחה עצמים - אמיר קירש תשסא א
מדעי המחשב - תכנות מכוון עצמים ושפת ++c - איריס גבר תשס ב
מדעי המחשב - ניתוח אלגוריתמים - אורי צוויק תשס ב
מדעי המחשב - מבנה המחשב - דני זידנר תשס קיץ
מדעי המחשב - מבנה המחשב - ל אפשטיין ע ברמלר תשס ב
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - יוכבד דותן תשנח ב
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - יוכבד דותן נ גינטרטור תשנט ג
מדעי המחשב - שיטות ניתוח דרישות למערכות משובצות מחשב - דר וינוקור מיכאל תשסא א
מדעי המחשב - שיטות ניתוח דרישות למערכות משובצות מחשב - דר וינוקור מיכאל תשסא א
מדעי המחשב - עיבוד אותות אקראיים ורעש - דר יצחק יעש תשס ב
מדעי המחשב - מבוא לאלגברה 1 - מ גיטיק תשסא א
מדעי המחשב - computer networking protocols - DR DEBBY KOREN תשס ב
מדעי המחשב - מערכות בסיסי נתונים - דר דרור גדעון תשס א
מדעי המחשב - מיקרומחשבים - RALPH ROSENBAUM תשס א
מדעי המחשב - תוכנה 1 - איריס גבר תשס ב
מדעי המחשב - תכנות מונחה עצמים - ע יהודאי תשס ב
מדעי המחשב - מבני נתונים - טובה מילוא תשס ב
מדעי המחשב - יעילות של חישובים - מירי פרייזלר תשס קיץ
מדעי המחשב - מודלים חישובים - נחום דרשוביץ תשס א
מדעי המחשב - מודלים חישובים - נחום דרשוביץ תשס א
מדעי המחשב - מודלים חישובים - נחום דרשוביץ תשס א
מדעי המחשב - תכנות מכוון עצמים ושפת ++c - איריס גבר תשס ב
מדעי המחשב - מחשבים לכימאים - דני לזר תשס ב
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - מ טרסי תשס ב
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - עמירם יהודאי תשס א
מדעי המחשב - הסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב - דר תלמה לויתן תשס א
מדעי המחשב - הסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב - דר תלמה לויתן תשס א
מדעי המחשב - מערכות הפעלה - ע ברמלר בר תשס ב
מדעי המחשב - לוגיקה למדעי המחשב - אלכסנדר רבינוביץ תשס ב
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - י אפק י דונן נ אינטרטור תשנח קיץ
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - י אפק י דונן נ אינטרטור תשנט ב
מדעי המחשב - מודלים חישובים - מ מנדל נ דרשוביץ י מנצור תשס ב ג
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרופ הירשפילד תשסא א
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - חיים קפלן תשסא א
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - חיים קפלן תשסא א
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - חיים קפלן תשסא א
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - חיים קפלן תשסא א
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - חיים קפלן תשסא א
מדעי המחשב - סיבוכיות - רפי יוסטר תשס קיץ
מדעי המחשב - רשתות תקשורת מחשבים - פרופ ישי מנצור תשס ב
מדעי המחשב - מחשבים חיזוי וניתוח בדינמיקה - תשס ב
מדעי המחשב - יישומי חקר ביצועים ברשתות תקשורת - דר מאיר הרצברג תשס א
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.