פרופסור

מבחנים במדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעים מדויקים, החוג למדעי המחשב

מדעי המחשב - תוכנה 1 - פרופ דן הלפרין תשס א
מדעי המחשב - תכנות מונחה עצמים - אמיר קירש תשס א
מדעי המחשב - תכנות מונחה עצמים - אמיר קירש תשס א
מדעי המחשב - גרפיקה ממוחשבת - פרופ דניאל כהן אור תשס א
מדעי המחשב - מבני נתונים - פרופ חנוך לוי תשס ב
מדעי המחשב - יעילות של חישובים - תשס א
מדעי המחשב - יסודות מערכות מידע - דר משה אורגד תשס א
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - חיים קפלן תשסא א
מדעי המחשב - סיבוכיות - דר רפי יוסטר תשס קיץ
מדעי המחשב - סיבוכיות - פרופ יוסי עזר תשס א+ב
מדעי המחשב - סיבוכיות - פרופ יוסי עזר תשס א+ב
מדעי המחשב - מערכות הפעלה - דני לזר תשס קיץ
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - דר ל אפשטיין תשס ב
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - דר נ אינטרטור תשס א
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרופ אברון תשס א
מדעי המחשב - הנדסת תכנה ושפת עדה - תמר בניה תשס א
מדעי המחשב - מבוא כללי למדעי המחשב - יוליה קמפנר תשס ב
מדעי המחשב - תכנות מונחה עצמים - פרופ ע יהודאי תשס ב
מדעי המחשב - גרפיקה ממוחשבת - פרופ דניאל כהן אור תשס א
מדעי המחשב - יסודות מערכות מידע - דר משה אור גד תשס קיץ
מדעי המחשב - מבני נתונים - גיא קינדלר תשס קיץ
מדעי המחשב - קומפילציה - דר מולי שגיב תשסא א
מדעי המחשב - קומפילציה - דר מולי שגיב תשסא א
מדעי המחשב - קומפילציה - דר מולי שגיב תשסא א
מדעי המחשב - תוכנה 1 - איריס גבר תשס א
מדעי המחשב - תוכנה 1 - פרופ דן הלפרין תשס א
מדעי המחשב - תוכנה 1 - איריס גבר תשס ב
מדעי המחשב - יעילות של חישובים - מירי פרייזלר תשס קיץ
מדעי המחשב - ניהול משאבים ברשתות תקשורת - דר מאיר הרצברג תשסא א
מדעי המחשב - מערכות בסיסי נתונים - דר דרור גדעון תשס א
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - דר ל אפשטיין תשס ב
מדעי המחשב - מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים - אירית דינור תשסא א
מדעי המחשב - מבנה המחשב - דר דני זידנר תשס קיץ
מדעי המחשב - מבוא לאלגברה 1 - מ גיטיק תשסא א
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - דר נ אינטרטור תשס א
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - דר נ אינטרטור תשס א
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - דר ל אפשטיין תשס ב
מדעי המחשב - data analysis - HALINA ABRAMOWICZ תשס א
מדעי המחשב - מבנה מחשבים - פרופ ב אפשטיין תשסא א
מדעי המחשב - עיבוד תמונה ווידאו - דני לזר תשסא קיץ
מדעי המחשב - תורת ההחלטות - פרופ דוד שמיידלר תשס ב
מדעי המחשב - תורת המשחקים ב - פרופ דוד שמיידלר תשס ב
מדעי המחשב - עיבוד תמונה ווידאו - דני לזר תשס קיץ
מדעי המחשב - עיבוד תמונה ווידאו - דני לזר תשס קיץ
מדעי המחשב - לוגיקה למדעי המחשב - פרופ אברון תשס א
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - איתי לשם תשס קיץ
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - איתי לשם תשס קיץ
מדעי המחשב - לוגיקה למדעי המחשב - פרופ יורם הירשפלד תשסא א
מדעי המחשב - מערכות הפעלה - דני לזר תשסא קיץ
מדעי המחשב - מבוא כללי למדעי המחשב - יוליה קמפנר תשס ב
מדעי המחשב - תכנות מונחה עצמים - איריס גבר תשס ב
מדעי המחשב - מבני נתונים - גיא קינדלר תשס ב
מדעי המחשב - שיטות ניתוח דרישות למערכות משובצות מחשב - תשס קיץ
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - חיים קהלן תשסא א
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרו אברון תשסא ב
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרו אברון תשסא ב
מדעי המחשב - יסודות מערכות מידע - גיל גרינשטין תשסב ב
מדעי המחשב - תוכנה 1 - כהן אור רוזן בלום תשסב ב
מדעי המחשב - יעילות של חישובים - אפשטין פרייזלר תשסב ב
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - א לשם א צוויק ח קפלן תשסא קיץ
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.