פרופסור

מבחנים במדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעים מדויקים, החוג למדעי המחשב

מדעי המחשב - סיבוכיות - מ טרסי תשסא א
מדעי המחשב - מבני נתונים - ח לוי ט מילוא ע שוורץ תשסא א
מדעי המחשב - רגרסיה יישומית - קמיל פוקס תשס א
מדעי המחשב - בסיסי נתונים - שמעון כהן תשסא א
מדעי המחשב - תכנון ניסויים - קמיל פוקס תשס א
מדעי המחשב - סיבוכיות - אמנון תא שמע תשסב ב
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב - בני שור תשסב ב
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - י רודיטי תשסב א
מדעי המחשב - מבוא כללי למדעי המחשב - עדי אבידור תשסג ב
מדעי המחשב - מבנה נתונים -
מדעי המחשב - מבנה מחשבים -
מדעי המחשב - תכנות מחשבים רבי מעבדים -
מדעי המחשב - סטטיסטיקה למדעי המחשב -
מדעי המחשב - אלגוריתמים -
מדעי המחשב - אלגוריתמים -
מדעי המחשב - מערכות הפעלה -
מדעי המחשב - מערכות הפעלה -
מדעי המחשב - פרויקט תוכנה -
מדעי המחשב - נושאים מתקדמים בתוכנות -
מדעי המחשב - מערכות בסיסי נתונים -
מדעי המחשב - שיטות ניתוח דרישות למערכות משובצות מחשב -
מדעי המחשב - עיבוד ספרתי של אותות - אלגוריתמים ויישומים -
מדעי המחשב - גרפיקה ממוחשבת -
מדעי המחשב - מערכות אחסון מתקדמות -
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה -
מדעי המחשב - מבני נתונים -
מדעי המחשב - מבני נתונים -
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה -
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה -
מדעי המחשב - סטטיסטיקה -
מדעי המחשב - פרויקט תוכנה -
מדעי המחשב - קומפילציה -
מדעי המחשב - תוכנה 1 -
מדעי המחשב - מבנה המחשב -
מדעי המחשב - לוגיקה למדעי המחשב -
מדעי המחשב - מבוא לבינה מלאכותית -
מדעי המחשב - מבנה המחשב -
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב -
מדעי המחשב - יסודות מערכות מידע -
מדעי המחשב - מתמטיקה בדידה -
מדעי המחשב - ניתוח אלגוריתמים -
מדעי המחשב - ניתוח אלגוריתמים -
מדעי המחשב - סיבוכיות -
מדעי המחשב - סיבוכיות -
מדעי המחשב - שיטות ניתוח דרישות למערכות משובצות מחשב -
מדעי המחשב - פרויקט תוכנה -
מדעי המחשב - מבני נתונים -
מדעי המחשב - ניתוב ומידול ברשת האינטרנט -
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב -
מדעי המחשב - computational gometry -
מדעי המחשב - מבוא מורחב למדעי המחשב -
מדעי המחשב - מודלים חישוביים -
מדעי המחשב - מערכות הפעלה -
מדעי המחשב - יסודות מערכות מידע -
מדעי המחשב - נושאים מתקדמים בתוכנות -
מדעי המחשב - סיבוכיות -
מדעי המחשב - פיתוח מערכות תוכנה בשפת JAVA -
מדעי המחשב - מערכות אחסון מתקדמות -
מדעי המחשב - תוכנה 1 -
מדעי המחשב - תכנות מחשבים רבי מעבדים -
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.