פרופסור

מבחנים במתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעים מדויקים, החוג למתמטיקה ומדעי המחשב

מתמטיקה ומדעי המחשב - סטטיסטיקה כללית - גב’ מושקוביץ’ תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - בוריס קוניאבסקי תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - רשתות תקשורת בינתיות - דר יורי זלוטניקום תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - פיתוח תכנה מונחה עצמים - פולנה, אזולאי תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לסטטיסטיקה - מושקוביץ’ תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לסטטיסטיקה - מושקוביץ’ תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - הדמיה - תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לסטטיסטיקה - גב’ נעמי מושקוביץ’ תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - סטטיסטיקה כללית - גב’ נעמי מושקוביץ’ תש”ס 2000 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - סטטיסטיקה כללית - גב’ נעמי מושקוביץ תש”ס 2000 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות נומריות - דרג’רמי שיף תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - איזנברג תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - איזנברג תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - פינצ’וק תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תכנות מתקדם/שפות תכנות - דר א שילד תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבנה מהדרים - דר חסידשוילי תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לתורת הקידוד - בוריס קוניאבסך תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - חוגים ומודולים - שניידר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת הקבוצות 2 - דהרי תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון אינפי 2 - תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - אחיעזר שאקו תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - גרבר, בגנו תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - רויכמן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - קבוצות דיסקרטיות ומשטחי רימן - דר/ יובל רויכמן תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - יישומי סטטיסטיקה 1 - פרופ/ מאיר שניידר תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - ינץ תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - ינץ תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון אינפי 2 - תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - חבילות תכנה מדעיות - שיף תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - חוגים ומודולים - שניידר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא להסתברות - שיף תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא להסתברות - שיף תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות אסימפטוטיות והתמרות אינטגרליות - משקוביץ נעמי תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים מתקדמים - תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - רגרסיה וניתוח שונות - תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - דר בנדמן ף פרופ/ שניידר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - פרופסור מרק אגרנובסקי תשנ”ט 1999 ב/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - דר בנדמן ף פרופ/ שניידר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - דר בלר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - פרופ/ אגרנובסקי תשנ”ט 1999 ב/
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות באנליזה 1 - דר א. ברר תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות באנליזה 1 - דר א. ליפלנד תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרופ/ פינצוך תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת גלואה - תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה שימושית - דר/ מפנום תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה שימושית - דר/ ליפלנד תשנ”ט 1999 ב/
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה שימושית - דר/ ליפלנד תשנ”ט 1999 ב/
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה שימושית - דר/ בלנוב תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - חישוב מקבילי ומדעי - דר ודים לויט תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת המידה - פרופ/ ש. קנטורוביץ תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - פרופ’ ארד תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות באנליזה 2 - דר’ בלר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות באנליזה 2 - דר/ ליפלנד תשנ”ט 1999 ב/
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות באנליזה 2 - דר/ בלר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תכנון ניסויים - פרופ/ מאיר שניידר תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים - שיפטן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - הסתברות כללית - פרופ.מרצבך, פרופ. פורסטנבורג, דר. שיף תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - הנדסת תוכנה - תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים - שיפטן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - רגרסיה וניתוח שונות - תשנ”ט 1999
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.