פרופסור

מבחנים במתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעים מדויקים, החוג למתמטיקה ומדעי המחשב

מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים - יוסי שיפטן תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למחשבים - בי מושקאט תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למחשבים - דר מלכה גורפיין תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - טל נוביק תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת הגרפים - דר יובל רויכמן תשסב
מתמטיקה ומדעי המחשב - רשתות תקשורת בינתיות - גב מרינה קופייצקי תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות נומריות במשוואות דיפרנציאליות - דר’ ג"רמי שיף תש”ס
מתמטיקה ומדעי המחשב - הסתברות כללית - דר מ גורפיין דר ג שיף תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - יישומי סטטיסטיקה 2 - פרופ’ מאיר שניידר, מר עופר דוזדה תש”ס 2000
מתמטיקה ומדעי המחשב - תכנות תקשורת ביוניקס ואינטרנט - אושר ידגר תשסב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אוטומטים ושפות פורמליות - פרופ’ יעקב שויקה תש”ס
מתמטיקה ומדעי המחשב - אוטומטים ושפות פורמליות - פרופ’ יעקב שויקה תש”ס
מתמטיקה ומדעי המחשב - אוטומטים ושפות פורמליות - - תש”ס
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - פרופ גריגורי סויפר תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - דר’ מוזיצ’וק תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - דר’ מוזצ’ורק תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - פרופ’ גולדרייך תש”ס 2000
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - דר א בלר תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - פלוטקין יבגני תש”ס 2000 --
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - תשס”א 2001
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - דר’ טרכמן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - דר’ עדין תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - פלוטקין תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - פלוטקין תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - דר’ בנדמן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - דר’ בנדמן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - פרופ’ סויפר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - פרופ’ סויפר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות נומריות במשוואות דיפרנציאליות - דר’ ג"רמי שיף תש”ס
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - פרופ’ אייזנברג תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - דר’ בלר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבני נתונים - דר’ מור תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבני נתונים - אריאל שושן תשס”א 2001
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבני נתונים - פרופ’ קראוס + פרופ’ פלוטקין תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת החוגים - דר’ רויכמן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תכנות לוגי - תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת הקבוצות 2 - שמואל דהרי תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מטריצית - פרופ" פלדמן תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מטריצית - פרופ" פלדמן תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מרוכבת - פרופ" ל.זלצמן תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מתקדמת 1 - ד"ר בלר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מתקדמת 1 - פרופ" אגרנובסקי תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - חיפוש בבינה מלאכותית - אריאל פלנר תשסו 2006 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - חיפוש בבינה מלאכותית - דר אריאל פלנר תשסה 2005 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - כלי הנדסת תכנה - ד"ר א שילד תשנט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - כלי הנדסת תכנה - ד"ר שילד תשנט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - הנדסת תוכנה - תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - הסתברות כללית - ד"ר שיף תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - טופולוגיה 1 - נתי נוירשטיין תש”ס 2000 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגוריתמים 1 - ד"ר נתניהו תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבנה המחשב - יאיר ויסמן תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבנה המחשב - יאיר ויסמן תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבנה המחשב - דר" אל-יניב, דר" איתן קוך תשס”א 2001 אביב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 3 - פרופ" שניידר ופרופ" שפס תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 3 - פרופ" שניידר, פרופ" שפס תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 2 - ד"ר ינץ תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - ד"ר קמינסקי וד"ר קריכלי תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - ד"ר בלר תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 2 - תשנ”א 1991 חורף
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 2 - תשנ”ג 1993 חורף
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.