פרופסור

מבחנים במתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעים מדויקים, החוג למתמטיקה ומדעי המחשב

מתמטיקה ומדעי המחשב - מבני נתונים - פרופ’ קראוס ופרופ’ פלוטקין תשנ”ט 1999 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון אינפי 1 - תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - ב’ פינצ’וק תשס”ב 2002 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - דר שמעון רוזביץ תשס”א 2001 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת התורים - דר וייס יוסף תשס”ב 2002 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת הקבוצות 1 - א’ שמואל דהרי תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לחישוב - דר ארליך ודר פלוטקין תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לחישוב - ארליך, פלוטקין, שנפס, פולנה תשנ”ט 1999 א’
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - דר’ רויכמן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - דר’ עדין תשנ”ט 1999 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לחישוב - ארליך, פלוטקין תשנ”ט 1999 א’
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - א’ שמואל דהרי תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - פרופ’ ש. קנטורוביץ תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - פלוטקין יבגני תש”ס 2000 --
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - דר’ בנדמן תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - תשנ”ט 1999 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - אחיעזר שאקי תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - בלנוב תשנ”ט 1999 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה קומוטטיבית - אליעזר רואן תשס”ב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים - דר טניה פלוטקין תשנ”ט 1999 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 2 - דר בלר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים - דר טניה פלוטקין תשנ”ט 1999 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לבקרת איכות - דר חנן פרקשטיין תשס”א 2001 א’
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים - יוסי שיפטן תש”ס 2000 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים - דר טניה פלוטקין תשנ”ט 1999 ב’
מתמטיקה ומדעי המחשב - תכנות תקשורת ביוניקס ואינטרנט - אושר ידגר תשסב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מרוכבת - פרופ ל זלצמן תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - ד סלומון תשסא 2001 קיץ
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה פונקציונלית - תשסב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מתקדמת 1 - דר א בלר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון אינפי 1 - דר ז יטומירסקי גריגורי תשסב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לחישוב - דר ט פלוטקין תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 2 - פרופ שניידר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - הנדסת תוכנה - דר א שילד תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מרוכבת - פרופ ז זלצמן תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - בינה מלאכותית - פרופ שרית קראוס תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 3 - א רזניקוב תשסב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת המידה - פרופ שמואל קנטורוביץ תשסב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לחישוב - דר ט פלוטקין תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה מופשטת 3 - פרופ רואן תשסב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגוריתמים 1 - דר גדעון ארליך תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - כץ עדין פיגלשטוק צבאן ורזניקוב תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - פרופ שניידר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות באנליזה 1 - דר א בלר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות באנליזה 1 - דר אליה ליפלנד תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - חוגים ומודולים - דר יובל רויכמן תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - חוגים ומודולים - תשסב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - משוואות דיפרנציאליות - פר איליה ליפלנד תשסג 2003 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - ד סלומון תשסא 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - הסתברות כללית - אופיר נדב תשסג 2003 קיץ
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת החבורות - פר מיכאל מגרל תשסג 2003 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - טופולוגיה 2 - פר מיכאל מגרל תשסג 2003 קיץ
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תכנות לוגי - דר רונן פלדמן תשסד
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות נומריות - דר גרמי שלי תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - משוואות דיפרנציאליות - דר ש ינץ תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - Theoretical Statistics - פרופ פרידמן תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 3 - פרופ שניידר תשסב 2002
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מתקדמת 1 - פרופ מרק אגרנובסקי תשסב 2002 א
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.