פרופסור

מבחנים במתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעים מדויקים, החוג למתמטיקה ומדעי המחשב

מתמטיקה ומדעי המחשב - אוטומטים ושפות פורמליות - פרופ’ יעקב שויקה תש”ס 1240
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה אנליטית - פרופ’ ברוכסון תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - לוגיקה מתמטית - דר טרכמן תשנט
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת הקבוצות 2 - דר טרכמן תשנט
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למחשבים - פרופ מושקאט תשנט
מתמטיקה ומדעי המחשב - הנדסת תוכנה - תשנט א
מתמטיקה ומדעי המחשב - pattern matching algorithms - פרופ אמיר תשנט
מתמטיקה ומדעי המחשב - קומבינטוריקה - דר עדן תשנט א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תכנות לוגי - תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - חישוב מקבילי ומדעי - ד"ר לויט תשנט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - טבלאות תלות 1 - פרופ מאיר שניידר תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - פרופ’ קרופניק תשנ”ט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבנים אלגברים 1 - פרופ’ שפסופייגלשטוק תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - סטטיסטיקה כללית - גב’ מושקוביץ’ תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - חוגים ומודולים - פרופ סויפר תשנט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - גיאומטריה דיפרנציאלית - דר גרמי שיף תשנט א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגוריתמים 1 - דר נתניהו תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבנה מהדרים - דר א. שילד תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 1 - פינצ’וק תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - איזנברג תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת התורים - דר/ וייס תשנ”ט 1999 ב/
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - בלנוב תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת החבורות - דר/ יובל רויכמן תשס”א 2001 א/
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים - יוסי שיסטן תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות באנליזה 2 - דר/ ליפלנד תשנ”ט 1999 ב/
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות 1 - פרופ מרק אגרנובסקי תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לתורת הקבוצות - בועז צבאן תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - בינה מלאכותית - קראוס תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לא קומוטטיבית - פרופ אליעז רוזן תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות גאומטריות באנליזה מורכבת - תשסב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - תשס”א 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - הסתברות וסטטיסטיקה מתמטית - פר עלי מרצבך תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - טבלאות תלות 1 - פר מאיר שנידר תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מתקדמת 1 - פרופ לב אייזנברג תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - דר מרדכי לוין תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - טופולוגיה 1 - דר קלין תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - שיטות נומריות במשוואות דיפרנציאליות - דר’ שיץ תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - עיבוד תמונה - דר/ נתניהו תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - טופולוגיה אלגברית - גיורא דולה תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת הקודים - דר/ מוזיצוק תשנ”ט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מטריצית - פרופ ישראל פלדמן תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבני נתונים - דר גדעון ארליך תשסב
מתמטיקה ומדעי המחשב - יישומי סטטיסטיקה 1 - פרופ מאיר שניידר תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - דר שינץ תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - טבלאות תלות 1 - פרופ מאיר שניידר תשסב ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - חישוב מקבילי ומדעי - דר ואדי לויט תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה כללית 2 - דר בלר תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - תאוריה סטטיסטית מתקדמת - פרופ לורנס פרידמן תשסב א
מתמטיקה ומדעי המחשב - סדנא בשיטות אינטגרציה - א’ שמואל דהרי תשנ”ט 1999
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים מתקדמים - פלוטקין טניה תשנ”ט 1999 א’
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לחישוב - מר ערן פולנה, מר יהודה שנפס תשנ”ו 1996 א’
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מתקדמת 1 - פרופ’ אגרנובסקי תנש”ט 1999 א’
מתמטיקה ומדעי המחשב - גאומטריה אלגברית - דר ט בנדמן תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבני נתונים - דר פלוטקין תשנט
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון אינפי 1 - פרופ יוסף דונין תשסא א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אנליזה מרוכבת - פרופ אייזנברג תשנט א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת הקבוצות 2 - דר טרכמן תשנט
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת החבורות -
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת החבורות - פרופ סויפר תשסא א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסדי נתונים מתקדמים - פלוטקין טניה תשנט א
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.