פרופסור

מבחנים בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית - תפקיד העו”ס בשיקום נכים - דר ל. פינדלר תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - סוגיות בעבודה קהילתית - לאה נדל תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - עבודה סוציאלית במערכת הבריאות - -- תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית - גב’ א. מקרוס תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית - עדנה בוסטין תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - תאוריות פסיכוציאליות בע”ס עם נשים - דר יוספה שטיינר תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - מבוא לפסיכולוגיה - גוסטיבנר תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - שיקום נכים - דר ליאורה פינדלר תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הקבוצה - דר מרים צבעוני תשס”א 2001
עבודה סוציאלית - מבוא לסטטיסטיקה - דר רחל דקל תש”ס 2000 ב
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הפרט - דר תמר הראל תש”ס 2000
עבודה סוציאלית - הפרט במשפחה 1 - דר ארליך נעימה תש”ס 2000
עבודה סוציאלית - ילדים בהשמה חוץ ביתית - דר טובה ליכטנשטיין תשסב 2002 א
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הפרט - דר טובה ליכטנשטיין תשסב 2002 א
עבודה סוציאלית - שיטות טיפול חדשניות - תשסב 2002
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הפרט - דר טובה ליכטנשטין תשסב 2002 א
עבודה סוציאלית - שיטות טיפול חדשניות - דר דיוד רועה תשסב 2002
עבודה סוציאלית - ילדים מחוץ לבית - דר טובה ליכטנשטיין תשסב 2002 א
עבודה סוציאלית - ילדים בהשמה חוץ ביתית - דר טובה ליכטנשטין תשסב 2002 א
עבודה סוציאלית - אספקטים פסיכוסוציאלים של מגבלה - דר ל פרנדלר תשסב 2002 א
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית 2 - דר אהרן יורק תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - שימושי מחשב - תולי פילר תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - שימושי מחשב - תולי פילר תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - סוגיות בעבודה קהילתית - לאה נדל תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית - הגב אילת מרקוס תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הקבוצה - דר מרים צבעוני תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - עבודה פרטנית לקהילתיים - גב’ נ. בר תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - עבודה סוציאלית במערכת הבריאות - תשסג 2002 א
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הקבוצה - דר מרים צבעוני תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - אובדן ושכול - דר אורית טאובמן בן- ארי תשסב 2 ב
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.