פרופסור

מבחנים בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית - סוגיות בפסיכופותולוגיה - גב" ד. פלדמן תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית - גב’ איילת מרקוס תש”ס 2000
עבודה סוציאלית - סוגיות בפסיכופותולוגיה - יוסף דן תש”ס 2000 א’
עבודה סוציאלית - שיקום נכים - דר’ ל.פינדלר תשס”א
עבודה סוציאלית - סוגיות בטיפול חדשני - דר יהושע וייס תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - פסיכולוגית האני - פרופ’ משה הלוי ספירו תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - גישה אינטגרטיבית בהתמודדות - דר צבעוני מרים תשסב ב
עבודה סוציאלית - גיוס משאבים ומנהל תקין - דר דוד פורטוביץ תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - מדיניות רווחה ושירותים 1 - יגל בן שלום תשסב א
עבודה סוציאלית - מיומנות ניהול צוות - דר דוד פורטוביץ תשסב
עבודה סוציאלית - סטטיסטיקה - דר דוד פורטוביץ תשסב
עבודה סוציאלית - מיומנות ניהול צוות - דר דוד פורטוביץ תשסב ב
עבודה סוציאלית - מאבק בסמים - תשסב ב
עבודה סוציאלית - טיפול קוגניטיבי - דר דיויד רועה תשסב
עבודה סוציאלית - ילדים מחוץ לבית - דר טובה ליכטנשטין תשסב 2002 א
עבודה סוציאלית - מבוא לסטטיסטיקה - דר רחל דקל תשסא א
עבודה סוציאלית - מאבק בסמים - תשסא א
עבודה סוציאלית - תורת המינהל - ד קוליק ליאת תשסב ב
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הקבוצה - עדנה בוסטין תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - סטטיסטיקה - דר דוד פורטוביץ תשסב
עבודה סוציאלית - סוגיות בעבודה קהילתית - לאה נדל תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - נכות התפתחותית - דר ל פינדלר תשסב ב
עבודה סוציאלית - טיפול קוגניטיבי - דוידי רועה תשסב
עבודה סוציאלית - מאבק בסמים - תשסב ב
עבודה סוציאלית - משאבי אנוש - דר קוליק ליאת תשסב ב
עבודה סוציאלית - הרכבת תוכניות שיקומיות - דר רות נאור תשסב
עבודה סוציאלית - עבודה סוציאלית במערכת הבריאות - תשסב ב
עבודה סוציאלית - מבוא לסטטיסטיקה - דר דוד פורטוביץ תשסב
עבודה סוציאלית - עקרון הנורמליזציה בשיקום - תשסב ב
עבודה סוציאלית - עבודה פרטנית לקהילתיים - עפרה סגל תשסב ב
עבודה סוציאלית - שיטות טיפול - דר רות נאור תשסב
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית - אילת מקרוס תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - עבודה פרטנית לקהילתיים - נ בר תשסב ב
עבודה סוציאלית - מדיניות רווחה ושירותים 1 - יגאל בן שלום תשסב א
עבודה סוציאלית - מבוא לפסיכולוגיה - גוטסדינר דורון ענתי תשסב
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הקבוצה - עדנה בוסטיין תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הקבוצה - דר טובה ליכטנשטיין תשסב 2002 ב
עבודה סוציאלית - שימוש בכלים יצירתיים לאבחון וטיפול - ד"ר טובה ידידיה תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - שימוש בכלים יצירתיים לאבחון וטיפול - ד"ר ט" ידידיה תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - שימוש בכלים יצירתיים לאבחון וטיפול - ד"ר שרה ווסטרייך, אפי גרוסמן, דנה פרג תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - תחיקה סוציאלית ומעמד אישי - תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - סוגיות בפסיכופותולוגיה - ד. פלדמן תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - סוגיות בפסיכופותולוגיה - ד"ר יהושע וייס תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - ד"ר דוד פורטוביץ תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - מר עידן ברייר תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - ד"ר דוד פורטוביץ תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - ד"ר יהודה מרקום תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - ד"ר יהודה מרקום תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית - גב" א. מקרוס תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - מדיניות רווחה ושירותים 1 - גב" ד. פלדמן תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - מדיניות רווחה ושירותים 1 - גב" ד. פלדמן תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - מדיניות רווחה ושירותים 1 - גב" ד. פלדמן תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - מדיניות רווחה ושירותים 1 - יצחק ברמן תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - מדיניות רווחה ושירותים 1 - מר יצחק ברמן תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - אובדן ושכול - ד"ר אורית טאובמן בן – ארי תש”ס
עבודה סוציאלית - אובדן ושכול - ד"ר אורית טאובמן בן – ארי תש”ס
עבודה סוציאלית - שימוש בכלים יצירתיים לאבחון וטיפול - ד"ר טובה ידידיה תש”ס
עבודה סוציאלית - שימוש בכלים יצירתיים לאבחון וטיפול - ד"ר טובה ידידיה תש”ס
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית 2 - ד"ר יורק אהרן תש”ס
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית 2 - ד"ר יורק אהרן תש”ס
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.