פרופסור

מבחנים בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית - מאבק בסמים - ד"ר אברהמי תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - מאבק בסמים - ד"ר בני אברהמי/ מר יואב בן ארצי תש”ס
עבודה סוציאלית - תיאום טיפול - דינה פלדמן תש”ס
עבודה סוציאלית - ילדים בהשמה חוץ ביתית - ד"ר ליכטנשטיין טובה תש”ס 2000
עבודה סוציאלית - ילדים בהשמה חוץ ביתית - ד"ר ליכטנשטיין טובה תש”ס 2000
עבודה סוציאלית - שיטות טיפול - ד"ר דיויד רועה תש”ס
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - ד"ר יהודה מרכוס תש”ס
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - ד"ר יהודה מרכוס תש”ס
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית - דר’ יורק אהרן תשס”א 2001 א’
עבודה סוציאלית - ילדים בהשמה חוץ ביתית - דר’ ליכטנשטיין טובה תשס”א
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הקבוצה - גב’ שרה חזן תשס”א 2001 א
עבודה סוציאלית - עבודה סוציאלית עם נכים ומשפחותיהם - ד"ר נעימה ארליך תש”ס
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הפרט - תמר הראל תש”ס
עבודה סוציאלית - ניהול שירותי רווחה במשפט - ד"ר ישראל צבי גילת תש”ס
עבודה סוציאלית - ניהול שירותי רווחה במשפט - ד"ר ישראל צבי גילת תש”ס
עבודה סוציאלית - ניהול שירותי רווחה במשפט - אישיים בספר יהושוע 1/ 80-010-01 1240 ר.ברגמן
עבודה סוציאלית - תחיקה סוציאלית ומעמד אישי - ד"ר ישראל צבי גילת תש”ס
עבודה סוציאלית - תחיקה סוציאלית ומעמד אישי - ד"ר ישראל צבי גילת תש”ס
עבודה סוציאלית - תיאום טיפול - דינה פלדמן תש”ס
עבודה סוציאלית - סוגיות בפסיכופותולוגיה - תשס”א
עבודה סוציאלית - מדיניות שירותי רווחה 2 - מר יצחק ברמן תש”ס
עבודה סוציאלית - סוגיות יישומיות בניהול - ד"ר ליאת קוליק תש”ס
עבודה סוציאלית - מאבק בסמים - ד"ר בני אברהמי/ מר יואב בן ארצי תש”ס
עבודה סוציאלית - פסיכופתולוגיה של הילד - דר’ מרים כץ תשס”א 2001 א
עבודה סוציאלית - משפחות בנישואין חוזרים - ד"ר גרינוולד תש”ס
עבודה סוציאלית - סוגיות בפסיכופותולוגיה - תשס”א 2001 א’
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הפרט - דר תמר הראל תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - עבודה סוציאלית עם בעיות במשפחה - גב’ ד. פלדמן תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - סוגיות בעבודה קהילתית - לאה נדל תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר – סטטיסטיקה - דר דור פורטביץ’ תשס”א 2001 א
עבודה סוציאלית - מבוא לפסיכולוגיה - מר הורוביץ תשנ”ט 1999 א
עבודה סוציאלית - עבודה סוציאלית במערכת הבריאות - -- תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - משאבי אנוש - דר ל’ קוליק תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - פסיכופתולוגיה - גב’ תמי שלזינגר תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - דר מרקוס תש”ס 2000
עבודה סוציאלית - התנהגות האדם 1 - מר שי אדמוני תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - שיטות מחקר - דר מרקוס תש”ס 2000
עבודה סוציאלית - פסיכופתולוגיה - גב’ תמי שלזינגר תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - סוגיות בפסיכופותולוגיה - דר יהושע וייס תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - אלימות נגד נשים - דר יוספה שטיינר תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - שיקום נכים - דר ל. פינדלר תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הפרט - תמר הראל תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - עבודה סוציאלית עם בעיות במשפחה - גב’ ד. פלדמן תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - פסיכולוגית האני - פרופ’ משה הלוי ספירו תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הפרט - תמר הראל תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - אלימות נגד נשים - דר יוספה שטיינר תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - סוגיות בטיפול חדשני - דר יהושע וייס תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - סוגיות משפטיות בעבודה סוציאלית - דר ישראל צבי גילת תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - מין ומיניות - דר ד. ריבנר תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - סוגיות משפטיות בעבודה סוציאלית - דר גילת תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - תחיקה סוציאלית ומעמד אישי - -- תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - סוגיות בטיפול משפחתי - פרופ’ ראובן שינדלר תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - סוגיות משפטיות בעבודה סוציאלית - -- תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - שיטות התערבות עם הפרט - דר תמר הראל תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - האדם וסביבותיו בחברה - מר ב. הוזמי תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - סטייה חברתית - דר ל. קוליק תשנ”ט 1999 ב’
עבודה סוציאלית - תורת המערכות - פרופ’ ב. ינוב תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - תורת המערכות - פרופ’ ב. ינוב תשנ”ט 1999 א’
עבודה סוציאלית - תאוריות פסיכוציאליות בע”ס עם נשים - דר יוספה שטיינר תשנ”ט 1999
עבודה סוציאלית - עבודה קהילתית - עדנה בוסטין תשנ”ט 1999
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.