פרופסור

מבחנים במידענות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי הרוח, החוג ללימודי מידע (מידענות)

לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - ד"ר אירית גץ תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - גב"amp; ציפי עברי תש”ס 2000 ב’
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לפסיכולוגיה ואישיות - נירה שלום תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לפסיכולוגיה ואישיות - דר’ צפתי תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לפסיכולוגיה ואישיות - נירה שלום תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מיפתוח - תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מבוא למסדי נתונים א - ד"ר דן בוכניק תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - ספרות וסרטים ככלי לתובנה - ד"ר אילנה קדמי תש”ס
לימודי מידע (מידענות) - מבוא למסדי נתונים א - ד"ר דן בוכניק תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - חיים סימור תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - חיים סימור תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - ד"ר יוסף רוט – רותם תשנ”ח 1998
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - ד"ר יוסף רוט – רותם תשנ”ח 1998
לימודי מידע (מידענות) - ניהול מרכזים משאבים וחינוך - ד"ר משה יצחקי תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מאגרי מידע טכנולוגים - עמי סלנט תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - מאגרי מידע טכנולוגים - עמי סלנט תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - מאגרי מידע במדעי החברה - עמי סלנט תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - תקשוב-אינטרנט למתקדמים - תשס”א 2001 א’
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גולדשמיט תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גולדשמיט תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה רפואית - דר’ קופרמן תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גולדשמיט תש”ס 2000 ב’
לימודי מידע (מידענות) - ספרות יעץ ומאגרי מידע - פרופ’ ברוכסון תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לאיתור מידע - פרופ’ ברוכסון תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - ספרות יעץ ומאגרי מידע - פרופ’ ברוכסון תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - מולות אלקטרונית - תשס”א 2001 א’
לימודי מידע (מידענות) - מאגרי מידע במדעי החברה - עמי סלנט תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - חיים סימור תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לאיתור מידע - פרופ’ ברוכסון תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - תקצור - דר סילביה שנקולבסקי תש”ס 2000 ב’
לימודי מידע (מידענות) - הביטים ביביליותרפיים - גב’ קרים תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - קיטלוג - ר’ קדר תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - דר’ גץ תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - תקשוב - תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - תקשוב - תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - ארגון מערכות ספרייתיות - דר’ שידורסקי תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - ארגון מערכות ספרייתיות - דר’ שידורסקי תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - ספרות וסרטים ככלי לתובנה - דר אילנה קדמי תש”ס 2000 ב’
לימודי מידע (מידענות) - מולות אלקטרונית - תשסב 2002 א
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה והגיל השלישי - דר י קופרמן תשסב 2002 א
לימודי מידע (מידענות) - אמנות הפסיפס בעת העתיקה - עדי ארליך תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - משאבים במדעי היהדות - פרופ שפרה ברוכסן אביב תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשירותי אנוש - דר י קופרמן תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - בניית תזאורסים - עבודה תשסה 2004 א
לימודי מידע (מידענות) - אספקת מסמכים - מנחם דולינסקי תשסו 2006
לימודי מידע (מידענות) - היסטוריה של איחזור מידע מקוון - דר מרים פרבר תשסז 2007 א
לימודי מידע (מידענות) - היסטוריה של איחזור מידע מקוון -
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.