פרופסור

מבחנים במידענות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי הרוח, החוג ללימודי מידע (מידענות)

לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה והגיל השלישי - ד"ר קופרמן תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה והגיל השלישי - ד"ר י. קופרמן תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה והגיל השלישי - ד’ קופרמן תשנ”ט 1240
לימודי מידע (מידענות) - מולות אלקטרונית - תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לסביבה מתוקשבת - הדס וינברגר תשסב א
לימודי מידע (מידענות) - תקשוב - ד’ קופרמן תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - תקשוב - דר’ קופרמן תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - איתור מידע במדעי היהדות. - פרופ’ ש. ברוכסון תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - איתור מידע במדעי היהדות. - פרופ’ ש. ברוכסון תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - היבטים בבליותרפיים בספרות ילדים - גב’ ש.קרים תשס”א
לימודי מידע (מידענות) - ספרות וסרטים ככלי לתובנה - ד"ר אילנה קדמי
לימודי מידע (מידענות) - משאבים במדעי היהדות - פרופ’ ש. ברוכסון תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - משאבים במדעי היהדות - פרופ’ ש. ברוכסון תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - ספרות וסרטים ככלי לתובנה - ד"ר אילנה קדמי תשנ”ט 1999 ב’
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה והגיל השלישי - ד"ר י. קופרמן תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה והגיל השלישי - ד"ר י. קופרמן תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גב’ דינה גולדשמידט תשס”א 2001
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גולדשמיט תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - תקצור - פרו’ ארנברג תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - חיים סימור תשס”א
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - חיים סימור תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - ד"ר חזני תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לפסיכולוגיה ואישיות - גב’ נ. שלום תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לפסיכולוגיה ואישיות - גב’ נ. שלום תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - דינה גולדשמידט תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - תשנ”ו 1996
לימודי מידע (מידענות) - אוספים וספריות יהודיות בעבר ובהווה (1) - תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - ניהול מרכזים משאבים וחינוך - ד"ר משה יצחקי תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - ניהול מרכזים משאבים וחינוך - ד"ר משה יצחקי תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - תכנון והערכה בספריה - ד"ר משה יצחקי תש”ס
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לאחזור מידע מקוון - גב’ אילנה צור תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לאחזור מידע מקוון - גב’ אילנה צור תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לאחזור מידע מקוון - דר’ דוד פורטוביץ תשס”א א
לימודי מידע (מידענות) - ארכיונים כמערכות מידע - ד"ר סילביה שנקולבסקי תש”ס
לימודי מידע (מידענות) - ארכיונים כמערכות מידע - ד"ר סילביה שנקולבסקי תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - ארכיונים כמערכות מידע - ד"ר שנקולבסקי תש”ס
לימודי מידע (מידענות) - ארכיונים כמערכות מידע - ד"ר שנקולבסקי תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - אוספים וספריות יהודיות בעבר ובהווה (1) - תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשירותי אנוש - ד"ר י. קופרמן תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשירותי אנוש - ד”ר י. קופרמן תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשירותי אנוש - תשנ”ה 1995
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשירותי אנוש - פרופ’ גרבר תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - שיווק שירותי מידע - ד"ר ס. שהם תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - שיווק שירותי מידע - ד"ר ס. שהם תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - הקמתה והערכת פעולתה של יחידת מידע - תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - הקמתה והערכת פעולתה של יחידת מידע - תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - התנהגות אירגונית - דר’ ס.שהם תשס”א
לימודי מידע (מידענות) - תקצור - ד"ר סילביה שנקולבסקי תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מבחן מיון - מבחן מיון תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשרותי אנוש (מבחנים משנת 2000 בלבד) - ד"ר י. קופרמן תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשרותי אנוש (מבחנים משנת 2000 בלבד) - גב’ ציפי עברי תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשרותי אנוש (מבחנים משנת 2000 בלבד) - דר’ צפתי תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשרותי אנוש (מבחנים משנת 2000 בלבד) - ד"ר י. קופרמן תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - הערכת מיומנויות קריאה - אייזנהיימר תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - הערכת מיומנויות קריאה - אייזנהיימר תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - ניהול ידע - תשס”א
לימודי מידע (מידענות) - ניהול ידע - עמי סלנט תשס”א 2001
לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - ד"ר אירית גץ תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - תשנ”ג 1993 חורף
לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - ד"ר אירית גץ תש”ס 2000
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.