פרופסור

מבחנים במידענות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי הרוח, החוג ללימודי מידע (מידענות)

לימודי מידע (מידענות) - הביטים ביביליותרפיים בספרות ילדים - גב’ קרים תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גולדשמיט תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גולדשמיט תשנ”ט 1999
לימודי מידע (מידענות) - הערכת יצירות ספרות ילדים - גב שושנה קרים תשס ב
לימודי מידע (מידענות) - ניהול מידע - עמי סלנט תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - ניהול מרכזים משאבים וחינוך - ד"ר משה יצחקי תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - ד"ר אירית גץ תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - מיפתוח - תש”ס 2000
לימודי מידע (מידענות) - בניית מרכזי מידע - אירית גץ תשסב א
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה רפואית - דר’ קופרמן תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - דר’ גץ תשנ”ט 1240 א’
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - ד"ר יוסף רוט – רותם תשנ”ח 1998
לימודי מידע (מידענות) - יישום שירותי מחשב בספריה - חיים סימור תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה והגיל השלישי - ד"ר י. קופרמן תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - ניהול ידע - עמי סלנט תשנ”ט
לימודי מידע (מידענות) - הערכה ביבליותרפית בספרות הילדים - שושנה קרים תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - דר’ גץ תשנ”ט 1999 א’
לימודי מידע (מידענות) - היבטים התנהגותיים וחברתיים בניהול מידע - דר נירה שלום תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גב אילנה צור תשס 2000 ב
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - דינה גולדשמידט תשס 2000 ב
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גב אילנה צור תשס 2000 ב
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - דינה גולדשמידט תשסב 2002 א
לימודי מידע (מידענות) - הערכת יצירות ספרות ילדים - גב שושנה קרים תשס ב
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לאיתור מידע - צור אילנה תשסב א
לימודי מידע (מידענות) - שירותי ספרייה לאוכלוסיות מיוחדות - דר אירית גץ תשסב א
לימודי מידע (מידענות) - משאבים במדעי היהדות - פרופ שפרה ברוכסון ארביב תשסב
לימודי מידע (מידענות) - משאבים במדעי היהדות - פרופ חיה קורזנקובה תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - מערכת לתיעוד מידע - שנקיולבסקי סילביה תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - שיווק שירותי מידע - דר ס שהם תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גב דינה אלדשמידט תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - גב דינה אלדשמידט תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - הערכה ביבליותרפית - גב שושנה קרים תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - שיווק שירותי מידע - דר ס שהם תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - היבטים בבליותרפיים בספרות ילדים - שושנה וקרים תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - אינטרנט - תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - ניהול מרכזים משאבים וחינוך - דר משה יצחקי תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - היבטים התנהגותיים וחברתיים בניהול מידע - דר נירה שלום חשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - מערכת לתיעוד מידע - שנקולבסקי סילביה תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - מערכת לתיעוד מידע - דר ויסברג יעקב תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - אוספים וספריות יהודיות בעבר ובהווה (1) - תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - מניהול מודרני לניהול דיגיטלי - תשסב
לימודי מידע (מידענות) - מולות אלקטרונית - תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - אוספים וספריות יהודיות בעבר ובהווה (1) - תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לפסיכולוגיה ואישיות - דר נירה שלום תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - אינטרנט - תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - אינטרנט - תשסב
לימודי מידע (מידענות) - ניהול מרכזים משאבים וחינוך - דר משה יצחקי תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - תקצור - סוקולובסקי סילביה תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לפסיכולוגיה ואישיות - דר נירה שלום תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - דינה גולדשמידט תשסב 2002
לימודי מידע (מידענות) - שיווק שירותי מידע - דר ס שהם תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - התנהגות אירגונית - דר ס שהם תשסב א
לימודי מידע (מידענות) - מידע חברתי בשירותי אנוש - דר י קופרמן תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - ניהול מרכזים משאבים וחינוך - דר משה יצחקי תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - שיווק שירותי מידע - דר ס שהם תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - מקורות מידע בגין רפואה - תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - חיפושי מידע מקוונים - דינה גולדשמידט תשסב 2002 ב
לימודי מידע (מידענות) - ביבליותרפיה והגיל השלישי - דר י קופרמן תשסב ב
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לתכנות וויזואלי - דר אבי כהן תשסב א
לימודי מידע (מידענות) - מבוא לתכנות וויזואלי - דר אבי חסן תשסב א
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.