פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול מהאקדמית תל אביב-יפו בפקולטה לניהול, החוג לכלכלה וניהול

כלכלה וניהול - מתמטיקה ב - יוסי בצלאל תשנט 1999 קיץ
כלכלה וניהול - מתמטיקה ב - סרגיי קוטיוקובסקי תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - מתמטיקה ב - סרגיי קוטיוקובסקי תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - מתמטיקה ב - סרגיי קוטיוקובסקי תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - מתמטיקה ב - סרגיי קוטיוקובסקי תשס 2000 קיץ
כלכלה וניהול - מתמטיקה ב - סרגיי קוטיוקובוסקי תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - מתמטיקה ב - סרגיי קוטיוקובסקי תשס 2000 קיץ
כלכלה וניהול - כלכלה יישומית ב - דר חמי גוטליבובסקי ואסנת ליפשיץ דגן תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - כלכלה יישומית ב - דר חמי גוטליבובסקי ואסנת ליפשיץ דגן תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - כלכלה יישומית ב - דר חמי גוטליבובסקי ואסנת ליפשיץ דגן תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר גיל בפמן ודר אלי שגיא תשסד 2004 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא תשס 2000 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - אלי שגיא וצבי זוסמן תשסג 2003 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא וצבי זוסמן תשסג 2003 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא וצבי זוסמן תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא וצבי זוסמן תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא , צבי זוסמן תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא וצבי זוסמן תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - אלי שגיא וצבי זוסמן תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - אלי שגיא וצבי זוסמן תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - אלי שגיא ודר צבי זוסמן תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - אלי שגיא וצבי זוסמן תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא וצבי זוסמן תשסג 2003 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא וצבי זוסמן תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - כלכלת ישראל - דר אלי שגיא תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים א - דר נאוה חרובי דר חמי מטליבובסקי תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - תורת המחירים א - דר נאוה חרובי דר חמי גוטליבובסקי תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - תורת ההחלטות - דר מירון גרוס תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - תורת ההחלטות - דר מירון גרוס תשסג 2003 מבחן לדוגמא
כלכלה וניהול - יסודות תורת ההחלטות - דר מירון גרוס ודר אברהם גרוספלד ניר תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - יסודות תורת ההחלטות - דר מירון גרוס דר אברהם גרוספלד ניר תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - יסודות תורת ההחלטות - דר מירון גרוס דר אברהם גרוספלד ניר תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - יסודות תורת ההחלטות - שלומי תורגמן תשסג 2003 א
כלכלה וניהול - יסודות תורת ההחלטות - דר מירון גרוס תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - יסודות תורת ההחלטות - דר מירון גרוס תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - כלכלה יישומית - דר נאוה חרובי תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - כלכלה יישומית - נאוה חרובי תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - כלכלה יישומית - נאוה חרובי תשסד 2004 א
כלכלה וניהול - כלכלה יישומית - דר נאוה חרובי תשסב 2002
כלכלה וניהול - כלכלה יישומית - נאוה חרובי תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - פרופ נאווה כהנא דר חמי גוטליבובסקי תשס 2000 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - פרופ נאווה כהנא דר חמי גוטליבובסקי תשס 2000 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - פרופ נאווה כהנא דר חמי גוטליבובסקי תשס 2000 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - פרופ נאווה כהנא דר חמי גוטליבובסקי תשס 2000 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - פרופ נאווה כהנא דר חמי גוטליבובסקי תשס 2000 קיץ
כלכלה וניהול - מבוא לחשיבה ביקורתית- לוגיקה - דר דייויד גרייבס תשסג 2003 א
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.