פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול מהאקדמית תל אביב-יפו בפקולטה לניהול, החוג לכלכלה וניהול

כלכלה וניהול - העבודה- ערכים, עמדות ומשמעות - דר רפאל שניר תשסו 2006 ב
כלכלה וניהול - אקונומטריקה א - דר חמי גוטליבובסקי תשס 2000 קיץ
כלכלה וניהול - אקונומטריקה א - דר חמי גוטליבובסקי תשס 2000 קיץ
כלכלה וניהול - אקונומטריקה ב - אורלי ערב תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - אקונומטריקה ב - אורלי ערב תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - אקונומטריקה ב - אורלי ערב תשסא 2001 א
כלכלה וניהול - אקונומטריקה ב - דר חמי גוטליבובסקי; קרן רייזל פז; דר שרית גולדנר- כהן תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - אקונומטריקה ב - אורלי ערב תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - אקונומטריקה ב - אורלי ערב; יוסי יכין תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - אקונומטריקה ב - דר חמי גוטליבובסקי; קרן רייזל פז; דר שרית גולדנר- כהן תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - אקונומטריקה ב - דר חמי גוטליבובסקי 1
כלכלה וניהול - אקונומטריקה א - תשנח 1998 ב
כלכלה וניהול - תורת המחירים ג - פרופ נאווה כהנא; פרופ שירית כתב הרץ תשסו 2006 ב/א
כלכלה וניהול - היבטים משפטיים - עו”ד חנן אפריים תשסו 2006 א
כלכלה וניהול - מבוא לתורת המשחקים - דר יוסי מועלם תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסד 2004 א
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסג 2003 אביב
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסג 2003 ב
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסג 2003 אביב
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסג 2003 א
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - מחקרי שוק - גב דליה פרוד תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - תורת המשחקים - דר יוסי מועלם תשסג 2003 קיץ
כלכלה וניהול - תורת המשחקים - דר יוסי מועלם תשסא 2001 7/10
כלכלה וניהול - תורת המשחקים - דר יוסי מועלם תשסב 2001 קיץ
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - רודי בר משה; מיכל שטרן תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - סיגל לוי תשס 2000 קיץ
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - מיכל שטרן תשסא 2001 קיץ
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - סיגל לוי ומיכל שטרן תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - תורת המשחקים - דר יוסי מועלם תשסג 2003 א
כלכלה וניהול - תורת המשחקים - דר יוסי מועלם תשסג 2003 א
כלכלה וניהול - תורת המשחקים - דר יוסי מועלם תשסד 2004 קיץ
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - פרופ נאווה כהנא; גליה עופר תשנז 1997 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - פרופ נאווה כהנא; גליה עופר תשנז 1997 ב
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - פרופ נאווה כהנא; גליה עופר תשנז 1997 ב
כלכלה וניהול - שיווק טכנולוגיות עיליות - דר יורם פרידמן תשסג 2003 ב
כלכלה וניהול - שיווק טכנולוגיות עיליות - דר יורם פרידמן תשסג 2003 ב
כלכלה וניהול - שיווק טכנולוגיות עיליות - דר יורם פרידמן תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - שיווק טכנולוגיות עיליות - דר יורם פרידמן תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - שיווק טכנולוגיות עיליות - דר יורם פרידמן 1 ב
כלכלה וניהול - שיווק טכנולוגיות עיליות - דר יורם פרידמן תשסא 2001
כלכלה וניהול - שיווק טכנולוגיות עיליות - דר יורם פרידמן תשסב 2002 ב
כלכלה וניהול - שיווק טכנולוגיות עיליות - דר יורם פרידמן תשסד 2004 א
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - סיגל לוי ומיכל שטרן תשסא 2001 ב
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - סיגל לוי ומיכל שטרן תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - סיגל לוי ומיכל שטרן תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - עמית נוביק תשס 2000 קיץ
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - עמית נוביק תשס 1999 קיץ
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - סיגל לוי תשס 2000 קיץ
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - סיגל לוי תשס 2000 ב
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - דר יעל וילה; סיגל לוי; מיכל שטרן תשנט 1999 ב
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - מיכל שטרן תשסא 2001 קיץ
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - מיכל שטרן תשסא 2001 קיץ
כלכלה וניהול - הסקה סטטיסטית - דר יעל וילה; סיגל לוי; מיכל שטרן תשנט 1999 ב
כלכלה וניהול - התנהגות ארגונית - דר רפאל שניר תשסב 2002 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - דר חמי גוטליבובסקי תשסג 2003 א
כלכלה וניהול - תורת המחירים ב - דר חמי גוטליבובסקי תשסא 2001 א
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.