פרופסור

מבחנים במדעי המחשב ממכללה נתניה בפקולטה למדעי המחשב והמתמטיקה, החוג למחשבים ומתמטיקה

מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - מטריצות 2 0 תרגיל
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - מטריצות 1 0 תרגיל
מחשבים ומתמטיקה - אינפי - עבודה מס 3 0
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - רקורסיה 1 0 תרגיל
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - רקורסיה 2 0 תרגיל
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - מחרוזות 0 תרגיל
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - תרגיל הגשה 2 תשסב 2002
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - תרגיל הגשה 3 תשסב 2002
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - תרגיל הגשה 4 תשסב 2002
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - תרגיל הגשה 5 תשסב 2002
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - תרגיל הגשה 6 תשסב 2002
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - תרגיל הגשה 7 תשסג 2003
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - תרגיל הגשה 8 תשסג 2003
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - לולאות 1 0 תרגיל לא להגשה
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - לולאות 2 0 תרגיל לא להגשה
מחשבים ומתמטיקה - אלוגריתמים ב - תשסב 2002 מבחן סיכום
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לאלוגריתמים - תשסב 2002 בחינת סיכום
מחשבים ומתמטיקה - אלוגריתמים ב - תשסג 2003 מבחן סיכום
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תשסב 2002 חורף
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תשסא 2001 חורף
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לרשתות מחשבים - 0 תרגיל בית מס 5
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לרשתות מחשבים - 0 תרגיל בית מס 9
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג קגן תשסג 2003 א
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג קגן תשסב 2002 קיץ
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג קגן תשסב 2002 ב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - תשסב תשסב 2002 קיץ
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג קגן תשסג 2003 א
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים ב - תרגיל הגשה 1 תשסג 2003
מחשבים ומתמטיקה - אלגוריתמים א - תשס 2000
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים ב - תרגיל הגשה 2 תשסג 2003
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים ב - תרגיל הגשה 3 תשסג 2003
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג קגן תשסג 2003 עבודה 1
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג ’קגן תשסב 2002 ב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לאלוגריתמים - תשסו 2002 בחינת סיכום
מחשבים ומתמטיקה - מתמטיקה דיסקרטית ב - דר נעה לוינשטיין תשסה 2005 ב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים ב - דר אחמד גבארה תשסה 2005 ב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א-JAVA -
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א-JAVA -
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א-JAVA -
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א-JAVA -
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א-JAVA -
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א-JAVA -
מחשבים ומתמטיקה - אסמבלר/מבוא למחשבים ב -
מחשבים ומתמטיקה - אסמבלר/מבוא למחשבים ב -
מחשבים ומתמטיקה - אסמבלר/מבוא למחשבים ב -
מחשבים ומתמטיקה - אסמבלר/מבוא למחשבים ב -
מחשבים ומתמטיקה - אסמבלר/מבוא למחשבים ב -
מחשבים ומתמטיקה - תכנות מונחה עצמים-JAVA -
מחשבים ומתמטיקה - אינפי א -
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.