פרופסור

מבחנים במדעי המחשב ממכללה נתניה בפקולטה למדעי המחשב והמתמטיקה, החוג למחשבים ומתמטיקה

מחשבים ומתמטיקה - תורת הקודים - מיכאל מוזיצ’וק תשנט 1999 ב
מחשבים ומתמטיקה - תורת הקודים - מיכאל מוזיצ’וק תשנט 1999 ב
מחשבים ומתמטיקה - תורת הקודים - מיכאל מוזיצ’וק תשסא 2001 ב
מחשבים ומתמטיקה - פונקציות מורכבות - ז בלנוב תשנט 1999 ב
מחשבים ומתמטיקה - פונקציות מורכבות - ז בלנוב תשנט 1999 ב
מחשבים ומתמטיקה - מתמטיקה דיסקרטית א - מ שניידר
מחשבים ומתמטיקה - מתמטיקה דיסקרטית א - מ שניידר
מחשבים ומתמטיקה - מתמטיקה דיסקרטית א -
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - דר ג קגן תשנט 1999 א
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - דר ג קגן תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - דר ג קגן תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - תורת הגרפים - מיכאל מוזיצ’וק תשסא 2001 ב
מחשבים ומתמטיקה - אוטומטים ושפות פורמליות - עזריה פז אנה מוס תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - אוטומטים ושפות פורמליות -
מחשבים ומתמטיקה - אוטומטים ושפות פורמליות - עזריה פז אנה מוס תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - מתמטיקה דיסקרטית ב -
מחשבים ומתמטיקה - ניהול משאבי אנוש - שלמה קנדלשיין
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - אנליזה מתקדמת - ז בלנוב
מחשבים ומתמטיקה - מערכות זמן אמת - יעל רטנר תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - מערכות זמן אמת - יעל רטנר תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - אלגוריתמים א - תשסא 2001 ב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג קגן תשסא 2001 ב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים ב - יעל רטנר תשס 2000 ב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למהדרים - דר א שילד תשסא 2001 ב
מחשבים ומתמטיקה - חישוביות - עזריה פז אנה מוס תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - נעה לוינשטיין תשנט 1999 ב
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - תשסא 2001 ב
מחשבים ומתמטיקה - נושאים מתמטיים - ז בלנוב ב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג קגן תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לתכנות מנחה עצמים ++c - דר ג קגן תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - ניתוח מערכות - אמציה וולוך תשנט 1999 א
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תשסג 2003 חורף
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תשסא 2001 חורף
מחשבים ומתמטיקה - אנליזה נומרית - גיורא דולה תשסג 2003 א
מחשבים ומתמטיקה - מבוא לאלוגריתמים - תשסג 2003 בחינת סיכום
מחשבים ומתמטיקה - אנליזה נומרית - גיורא דולה תשסג 2003 א
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - תרגילים תשסג 2003 לא להגשה
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - תשסא 2001 אביב
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - תשסב 2002 אביב
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - תשסא 2001 אביב
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תשסד 2004 חורף
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תרגיל מס 4 תשסד 2004 חורף
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תרגיל מס 5 תשסד 2004 חורף
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תשסב 2002 חורף
מחשבים ומתמטיקה - מערכות פתוחות - תרגילי חזרה למבחן תשסא 2001 חורף
מחשבים ומתמטיקה - אלגברה לינארית - פרופ צ ארד דר זבנוב דר מ מוזצוק תשס 2000 ב
מחשבים ומתמטיקה - אלגברה לינארית - תשסא 2001 א
מחשבים ומתמטיקה - אלגברה לינארית - דר ז בלנוב דר מ מוזיצוק תשסא 2001 ב
מחשבים ומתמטיקה - אלגברה לינארית - תשנט 1999 א
מחשבים ומתמטיקה - אלגברה לינארית - פרופ צ ארד דר ז בלנוב דר מ מוזיצוק תשנט 1999
מחשבים ומתמטיקה - אלוגריתמים ב - תשסא 2001
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - מערכים חד מימדיים 0 תרגיל לא להגשה
מחשבים ומתמטיקה - יסודות המחשוב - תשסג 2002 חורף
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - תשסא 2001 אביב
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - תשסב 2002 אביב
מחשבים ומתמטיקה - מבני נתונים - תשסב 2002 קיץ/אביב
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - פונקציות 1 0 אוסף שאלות לתרגול עצ
מחשבים ומתמטיקה - מבוא למחשבים א - משפט תנאי 0 תרגיל לא להגשה
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.