פרופסור

מבחנים במדעי החיים כללי מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החיים, החוג לכללי

כללי - ביופיסיקה של מקרו-מולקולות - פרופ’ מאירוביץ וארנברג תשנ”ט
כללי - מנגנוני אלימות של מיקרו-אורגניזמים פתוגניים - פרופ’ ניצן תשנ”ט 1999 ב’
כללי - היבטים כלכליים וניהוליים בביוטכנולוגיה - דר’ אביעזר תשנ”ט 1999
כללי - אופטיקה כללית - פרופ בנימין ארנברג תשסא א
כללי - מנגנוני בקרה בתהליכים - פרופ’ זלצברג תשנ”ט 2000
כללי - מיקרוביולוגיה כללית - פרופ’ גרבר תשנ”ט 1999
כללי - אופטיקה כללית - בנימין ארנברג תשס א
כללי - גנטיקה מולקולרית למתקדמים - דר’ אידס תשנ”ט 1999 א’
כללי - פיסיקה לאופטומיטריסטים - דר שלמה מנצור תשסב ב
כללי - מבוא לפיזיולוגיה של החי - א סמפסון תשסב א
כללי - נוירופיסיולוגיה תאית - פרופ’ זיסוין תשנ”ט 1999
כללי - אקולוגיה של חרקים - פרופ’ יוסף שטיינברגר תש”ס 2000 ב’
כללי - ביולוגיה של מחזור התא - פרופ שינברג אשר תשסב ב
כללי - עדשות אופטימליות - תשסב
כללי - ביואינפורמטיקה - תשסב 2002 ב
כללי - עולם הצמחים - פרופ מרדכי כסליו תשסב
כללי - מתמטיקה וסטטיסטיקה - מר אלעד תומר תשנ”ט 1999 ב’
כללי - מתמטיקה וסטטיסטיקה - אלעד תומר תשסב 2002 א
כללי - היבטים כלכליים וניהוליים בביוטכנולוגיה - דר דוד אביעזר תשסב 2002 א
כללי - כימיה כללית ופיזיקלית - פרופ אהרון גדנקן תשסב 2002 א
כללי - כימיה אורגנית לביולוגיה - תשנט
כללי - פיסיקה למדעי החיים 1 - דר שלמה מנצור תשסא א
כללי - גנטיקה של אוכלוסיות - דר אברהם קליין תשסא א
כללי - מתמטיקה וסטטיסטיקה - אלעד תומר תשסב א
כללי - אופטיקה כללית - בנימין ארנברג תשנח א
כללי - אופטיקה כללית - בנימין ארנברג תשסא א
כללי - אופטיקה כללית - בנימין ארנברג תשסא א
כללי - אופטיקה כללית - בנימין ארנברג תשס א
כללי - מתמטיקה - תשסא א
כללי - כימיה אורגנית לביולוגיה - תשסא א
כללי - פיסיקה למדעי החיים 1 - דר מאירמן תשנט ב
כללי - פיסיקה למדעי החיים 1 - דר מאירמן תשנט ב
כללי - אופטיקה כללית - בנימין ארנברג תשסב א
כללי - כימיה כללית לאופטומטריה - עידית ויסמן תשסב א
כללי - אופטיקה כללית - בנימין ארנברג תשנט א
כללי - אופטיקה כללית - בנימין ארנברג תשנט א
כללי - פיזיקה 2 - דר שלמה מנצור תשסב ב
כללי - ביוסטטיסטיקה - גב נעמי מושקוביץ תשסב 2002 ב
כללי - פיזיקה 2 - דוד קרסיק תשסב 2002 ב
כללי - נוירוביולוגיה - דר אלון קורנגרון תשסב
כללי - ביוסטטיסטיקה - גב נעמי מושקוביץ תשסב 2002 ב
כללי - כימיה אורגנית לביולוגיה - דר מרדכי ליבנה תשסב קורס קיץ
כללי - ביולוגיה והלכה-אקטואלית - פרופ מרדכי כסלו תשסב
כללי - אנרגטיקה של הביוספירה - פרופ צבי דובינסקי תשסב ב
כללי - ביוסטטיסטיקה - גב נעמי מושקוביץ תשסב 2002 ב
כללי - נוירוביולוגיה - פרופ א מיובסקי תשסב ב
כללי - אקולוגיה של הצומח בארץ - דר נ שטיינברג תשסב 2002 ב
כללי - מבוא למדעי הטבע - פרופ בנימין ארנברג תשסב ב
כללי - עולם הצמחים - מרדכי כסלו תשסב
כללי - ביוכימיה של מערכות אנזימתיות - פר א אלבק תשסב
כללי - מיקרוביולוגיה סביבתית - תשסב 2002 ב
כללי - ביולוגיה של ההזדקנות - פרופ יעקב לשם תשסב ב
כללי - מתמטיקה וסטטיסטיקה - אלעד תומר תשסב ב
כללי - ביולוגיה של מחזור התא - דר י דון תשסב א
כללי - כימיה אורגנית לביולוגיה - דר מרדכי ליבנה תשסב
כללי - נוירוביולוגיה - דר אלון קורנגרן תשסב
כללי - מנגנוני עמידות של צמחים - פרופ יגאל כהן תשסב ב
כללי - מבוא למודלים בביולוגיה - תשסב ב
כללי - תמורות בחקלאות ובצומח א”י - פרופ מרדכי כסליו תשסב
כללי - כימיה אורגנית לאופטומטריה - דר פ שרון תשסב ב
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.