פרופסור

מבחנים במדעי החיים כללי מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החיים, החוג לכללי

כללי - פיסיולוגיה סביבתית של הצמח - פרופ’ לשם תשנ”ט 1999 ב’
כללי - ביולוגיה של מדבר - פרופ’ י. שטיינברגר תשס”א 2001 א’
כללי - מבוא לביולוגיה - דר’ בני מוטרו תשס”א 2001 א’
כללי - ביולוגיה של ההזדקנות - פרופ’ לשם + פינסקי תשנ”ט 1999 ב’
כללי - גנטיקה של אוכלוסיות - דר’ קליין תשנ”ט 1999 א’
כללי - מחשבים בביולוגיה - דר’ אנבר תשנ”ט 1999 א’
כללי - ביוכימיה פיזיקלית - אלישע האס תשנ”ט 1999
כללי - ביולוגיה והלכה-אקטואלית - פרופ’ כסלו תשנ”ט 1999
כללי - גורמים פיסיקלים בתהליכים ביולוגים בים - פרופ’ זיו קיזנר תשס”א 2001 א’
כללי - מבוא לפיזיולוגיה של החי - פרו’ סמפסון - זיסווין תשנ”ט 1999 א’
כללי - מתמטיקה וסטטיסטיקה - מר אלעד תשנ”ט 1999 א’
כללי - מתמטיקה וסטטיסטיקה - מר אלעד תומר תשס”א 2001 א’
כללי - גנטיקה של אוכלוסיות - דר’ קליין תשנ”ט 1999 א’
כללי - אופטיקה כללית - פרו’ ארנברג תשנ”ט 1999
כללי - מבוא למודלים בביולוגיה - תשנ”ט 1999 א
כללי - כימיה אורגנית - עידית ויסמן תשנ”ט 1999
כללי - מיקרוביולוגיה כללית - פרופ’ גרבר תשנ”ט 1999 ב’
כללי - בעיות נבחרות בגנטיקה - דר’ אברהם קליין תשס”א 2001 א’
כללי - כימיה כללית ופיזיקלית - תשנ”ט 1999 א’
כללי - מחשבים בביולוגיה - דר’ רון אונגר תשס”א 2001 א’
כללי - פיסיקה למדעי החיים 1 - דר’ מנצור תשנ”ט 1999 א’
כללי - מתמטיקה וסטטיסטיקה - מר תומר אלעד תשנ”ט 1999 א
כללי - מבוא למחשבים - דר גולדשטיין תשנ”ט 1999 א
כללי - ביופיסיקה של אור וחומר - תשנ”ט 1999
כללי - מתמטיקה וסטטיסטיקה - אלעד תומר תשנ”ט 1999 ב
כללי - אופטיקה כללית - פרופ’ ארנברג תשנ”ט 1999 ב’
כללי - אופטיקה כללית - פרופ’ ארנברג תשנ”ט 1999 ב’
כללי - ביולוגיה כללית - דר’ שטנברג תשנ”ט 1999 א’
כללי - מתמטיקה - תשנ”ט 1999 א’
כללי - ציטוגנטיקה - דר’ קליין תשנ”ט 1999 א’
כללי - ציטוגנטיקה - דר’ קליין תשנ”ט 1999 א’
כללי - ביוכימיה א’ - דר’ ידידה שרעבי תשס”א 2001 א’
כללי - ביוכימיה של התא - פרופ’ גרבר תשנ”ט 1999 א’
כללי - ביוכימיה של התא - פרופ’ גרבר תשנ”ט 1999 א’
כללי - יישומי מחשב - תשנ”ט 1999
כללי - התפתחות עוברים ביונקים - דר’ מטרו תשנ”ט 1999 א’
כללי - מבוא לביולוגיה - Dr. shlit תשנ”ג 1993
כללי - בעיות נבחרות בגנטיקה - דר’ קליין תשנ”ט 1999 א’
כללי - מיקרוביולוגיה סביבתית - פרופ’ גרבר תשנ”ט 1999 א’
כללי - מיקרוביולוגיה סביבתית - פרופ’ גרבר תשנ”ט 1999 א’
כללי - ביולוגיה של מדבר - פרו’פ שטנברגר תשנט 1999
כללי - בעיות נבחרות בגנטיקה - דר’ קליין תשנ”ט 1999 א’
כללי - כימיה כללית לאופטומטריה - ויסמן תשנ”ט 1999 א’
כללי - כימיה כללית לאופטומטריה - ויסמן תשנ”ט 1999
כללי - אפליקציות קליניות בביולוגיה - פרו’ קליין תשנ”ט 1999 א’
כללי - אפליקציות קליניות בביולוגיה - פרו’ קליין תשנ”ט 1999 א’
כללי - גורמים פיסיקלים בתהליכים ביולוגים בים - פרו’ קיזנר תשנ”ט 1999
כללי - התפתחות עוברים ביונקים - דר’ מטרו תשנ”ט 1999 א’
כללי - אינטר-אקציה בין הורמונים - פרופ’ סמפסון תשנ”ט 1999 ב’
כללי - תמורות בחקלאות ובצומח א”י - פרו’ כסלו תשנ”ט 1999
כללי - תמורות בחקלאות ובצומח א”י - פרופ’ כסלו תשנ”ט 1999
כללי - פיסיקה כללית - דר’ מאורמן תשנ”ט 1999 א’
כללי - גנטיקה מולקולרית למתקדמים - דר’ אידס תשנ”ט 1999 א’
כללי - ביולוגיה של מחזור התא - דר’ דון תשנ”ט 1999 א’
כללי - ביולוגיה של מחזור התא - דר’ רון תשנ”ט 1999 א’
כללי - יישומי מחשב - תשנ”ט 1999 ב’
כללי - פיסיקה לאופטומיטריסטים - דר שלמה מנצור תשס”א 2001 א’
כללי - אקולוגיה של הצומח בארץ - דר’ שטיינברג תשנ”ט 1999 ב’
כללי - היבטים כלכליים וניהוליים בביוטכנולוגיה - דר דוד אביעזר תש”ס 2000 ב’
כללי - ביולוגיה של ההזדקנות - פרופ’ פינסקי תש”ס 2000 ב’
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.