פרופסור

מבחנים באינפורמטיקה ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג לאינפורמטיקה

אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה מתקדמת - רגוניס נוע תשנ”ט 1999 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה מתקדמת - רגוניס נוע תשנ”ט 1999 א’
אינפורמטיקה - עיצוב תוכנה - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - עיצוב תוכנה - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה מתקדמת - רגוניס נוע תשנ”ט 1999 א’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה מתקדמת - רגוניס נוע תשנ”ט 1999 א’
אינפורמטיקה - תכנות מתקדם בשפת פסקל - רגוניס נוע תשנ”ח 1998 א’
אינפורמטיקה - תכנות מתקדם בשפת פסקל - רגוניס נוע תשנ”ח 1998 ב’
אינפורמטיקה - תכנות פונקציונלי בסביבת לוגו - יהודה כץ תשנ”ו 1996
אינפורמטיקה - תרבות המחשוב - דליה עמיר תשנ”ט 1999
אינפורמטיקה - תרבות המחשוב - ד"ר א" שלוסברג תש”ס 2000 א’
אינפורמטיקה - תרבות המחשוב - ד"ר א. שלוסברג תשנ”ח 1998 ב’
אינפורמטיקה - תרבות המחשוב - ד"ר א. שלוסברג תשנ”ז 1997 ב’
אינפורמטיקה - תרבות המחשוב - דליה עמיר תשנ”ח 1998 ב’
אינפורמטיקה - כלי מחשוב - רגוניס נוע תשנ”ט 1999 ב’
אינפורמטיקה - תכנות מתקדם בשפת פסקל - רגוניס נוע תשנ”ט 1999 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - רגוניס נוע תשנ”ט 1999 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה מתקדמת - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - תכנות לוגי - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - עיצוב תוכנה - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - תכנות לוגי - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - כלי מחשוב - רגוניס נוע תשנ”ט 1999 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - אלה צור תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - מבוא לתכנות בשפת פסקל - אלה צור תשסב 2002 ב
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - דר אלה צור תשסב 2002 ב
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - רגוניס נועה תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - אלה צור תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - מבוא לאלגוריתמיקה ושפת פסקל - אלה צור תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - תכנות בשפת C - דר ד פישלוב תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - מודלים חישוביים - נאשף עמאד תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - תכנות לוגי - נאשף עמאד תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - ארכיטקטורה של מחשבים - דר מרים סיארב תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - אנליזה נומרית - דר ד פישלוב תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - תכנות לוגי - נאשף עמאד תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - מודלים חישוביים - נאשף עמאד תשסב 2002 א
אינפורמטיקה - מבוא לתכנות בשפת פסקל - אלה צור תשסב 2002 ב
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה מתקדמת - רגוניס נועה תשסב 2002 ב
אינפורמטיקה - ארכיטקטורה של מחשבים - דר מרים סיאב תשסב 2002 א
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.