פרופסור

מבחנים באינפורמטיקה ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג לאינפורמטיקה

אינפורמטיקה - מדעי המחשב בסביבת פסקל - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - מדעי המחשב בסביבת פסקל - ד"ר מרים סיארה תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - תרבות המחשוב - ד"ר א. שלוסברג תשנ”ח 1998 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - שימוש בתוכנות/ סביבת חלונות - ד"ר רבקה ידלון תש”amp;ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - שימוש אישי בתוכנות - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - אלה צור תשסא ב
אינפורמטיקה - מדעי המחשב בסביבת פסקל - דר מרים סיארה תשסא
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - אלה צור תשסא ב
אינפורמטיקה - מבוא לתכנות בשפת פסקל - אלה צור תשסא ב
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - אלה צור תשסא א
אינפורמטיקה - מבוא לתכנות בשפת פסקל - אלה צור תשסא א
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - אלה צור תשסא א
אינפורמטיקה - שימוש אישי בתוכנות - דר סיארה מרים תשסא א
אינפורמטיקה - שימוש אישי בתוכנות - מתי גולדמן תשסא
אינפורמטיקה - מדעי המחשב בסביבת פסקל - דר סיארה מרים תשסא א
אינפורמטיקה - גליון אלקטרוני - עברון אסתר תשסא א
אינפורמטיקה - אנליזה נומרית - דר דליה פישלוב תשסא א
אינפורמטיקה - שימוש בתוכנות/ סביבת חלונות - דר סיארה מרים תשסא א
אינפורמטיקה - שימוש אישי בתוכנות - מתי גולדמן תשסא
אינפורמטיקה - שימוש בתוכנות/ סביבת חלונות - דר מרים סיארה תשסא ב
אינפורמטיקה - שימוש בתוכנות/ סביבת חלונות - דר מרים סיארה תשסא ב
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - דליה עמיר תשסא ב
אינפורמטיקה - מדעי המחשב בסביבת פסקל - מרים סיארה תשסא ב
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - אלה צור תשסב 2002 ב
אינפורמטיקה - תרבות המחשוב - דליה עמיר תשסא ב
אינפורמטיקה - שימוש אישי בתוכנות - דר ד פילוש תשסא ב
אינפורמטיקה - אנליזה נומרית - דר דליה פישלוג תשסא ב
אינפורמטיקה - מדעי המחשב ארכיטקטורה של מחשבים - ד"ר מרים סיארה תש”ס 2000
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - חנה בר-יוסף תשנ”ח 1998 ב’
אינפורמטיקה - מדעי המחשב ארכיטקטורה של מחשבים - ד"ר מרים סיארה תש”ס 2000
אינפורמטיקה - לוגיקה - מתי גולדמן תש”ס 2000
אינפורמטיקה - לוגיקה - קורן תש”ס 2000
אינפורמטיקה - לוגיקה - מיכאל הרשקוביץ
אינפורמטיקה - לוגיקה - בנו ארבל תש”ס 2000
אינפורמטיקה - לוגיקה - בנו ארבל
אינפורמטיקה - לוגיקה - בנו ארבל ב’
אינפורמטיקה - לוגיקה - בנו ארבל תש”ס 2000
אינפורמטיקה - מבוא לפסקל 1 - ד"ר מרים סיארה תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - מבוא לפסקל 1 - ד"ר מרים סיארה תש”ס 2000
אינפורמטיקה - מבוא לפסקל 1 - ד"ר מרים סיארה תש”ס 2000
אינפורמטיקה - מבוא לפסקל 1 - אביבה פלאוט 0
אינפורמטיקה - מבוא לפסקל 1 - ד"ר מרים סיארה תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - מדעי המחשב בסביבת פסקל - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - מדעי המחשב בסביבת פסקל - ד"ר מרים סיארה תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - מבוא לתרבות המחשוב - דליה עמיר תשנ”ח 1998 ב’
אינפורמטיקה - שימוש בתוכנות/ סביבת חלונות - אסתי עברון
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - מבוא ללוגו - דליה עמיר תשנ”ט 1999
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - רגוניס נוע תש”ס 2000 א’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה מתקדמת - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - אלגוריתמיקה מתקדמת - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - הכרת סביבת חלונות - דליה עמיר תשנ”ח 1998
אינפורמטיקה - מדעי המחשב - רגוניס נוע תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - מדעי המחשב - ד"ר יצחק עזוז 0
אינפורמטיקה - שימוש אישי בתוכנות - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אינפורמטיקה - עיצוב תוכנה - רגוניס נוע תש”ס 2000 א’
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.