פרופסור

סיכומים במנהל ציבורי ממכללת ספיר בפקולטה למינהל , החוג למדיניות ומנהל ציבורי

מדיניות ומנהל ציבורי - מבנה חברתי של ישראל -
מדיניות ומנהל ציבורי - פילוסופיה -
מדיניות ומנהל ציבורי - ניהול משאבי אנוש -
מדיניות ומנהל ציבורי - דיני עבודה -
מדיניות ומנהל ציבורי - אתיקה -
מדיניות ומנהל ציבורי - למה הם מתעקשים להיות עניים -
מדיניות ומנהל ציבורי - יחסים בינלאומיים -
מדיניות ומנהל ציבורי - יסודות החשבונאות -
מדיניות ומנהל ציבורי - מדעי ההתנהגות -
מדיניות ומנהל ציבורי - המשטר הפוליטי בישראל -
מדיניות ומנהל ציבורי - התנהגות ארגונית מהי, סיווגי ארגונים -
מדיניות ומנהל ציבורי - יסודות השיווק -
מדיניות ומנהל ציבורי - פסיכולוגיה חברתית -
מדיניות ומנהל ציבורי - כלכלת ישראל ללא כלכלנים -
מדיניות ומנהל ציבורי - משפט מנהלי -
מדיניות ומנהל ציבורי - מנהל ומדי -
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למנהל ומדיניות ציבורית -
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למנהל ומדיניות -
מדיניות ומנהל ציבורי - קריאה וכתיבה אקדמאית -
מדיניות ומנהל ציבורי - מדיניות קרקעית -
מדיניות ומנהל ציבורי - מדיניות קרקעית -
מדיניות ומנהל ציבורי - מדיניות קרקעית -
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למינהל ציבורי א -
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא לפוליטקה וממשל א' -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.