פרופסור

סיכומים בכלכלה וניהול ממנהל עסקים וכלכלה בפקולטה למנהל עסקים, החוג למנהל עסקים

מנהל עסקים - סטטיסטיקה א לתואר שני - מחברת גדולה- חלק בכתב יד וחלק מודפס
מנהל עסקים - דיני עסקים לתואר שני -
מנהל עסקים - דיני עסקים לתואר שני -
מנהל עסקים - דיני עסקים - מודפס
מנהל עסקים - חשבונאות ניהולית לתואר שני - מחברת גדולה- חלק בכתב יד קריא וחלק מודפס
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש- לתואר שני -
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש- לתואר שני -
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש- לתואר שני -
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש- לתואר שני - בכתב יד
מנהל עסקים - מבוא לכלכלה א- מיקרו -
מנהל עסקים - מבוא לכלכלה ב- מאקרו -
מנהל עסקים - מבוא למחשבים ויישומם בניהול-לתואר שני -
מנהל עסקים - חדו”א למנע”ס-השלמות לתואר שני - מחברת גדולה מאוד- חלק בכתב יד קריא וחלק מודפס
מנהל עסקים - התנהגות ארגונית - מודפב
מנהל עסקים - סטטיסטטיקה למנהל עסקים ב -
מנהל עסקים - סטטיסטטיקה למנהל עסקים ב -
מנהל עסקים - בחירת וניהול תיקי השקעות -
מנהל עסקים - חשבונאות פיננסית -
מנהל עסקים - שיטות מחקר א' - שיטות מחקר למח"ר
מנהל עסקים - משפט עיסקי -
מנהל עסקים - מבוא לסציולוגיה -
מנהל עסקים - מבוא לניהול -
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש - סיכום הקורס
מנהל עסקים - מערכות בקרה והערכה בארגון -
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.