פרופסור

סיכומים בכלכלה וניהול מהקרייה האקדמית קריית אונו בפקולטה לניהול, החוג למנהל עסקים

מנהל עסקים - משאבי אנוש - סוגיות במשאבי אנוש
מנהל עסקים - שיווק - סוגיות בשיווק
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש - גיוס, מיון והערכת עובדים
מנהל עסקים - אסטרטגיות גלובליות -
מנהל עסקים - מערכות מידע בראי הארגון -
מנהל עסקים - מימון ב -
מנהל עסקים - החזקה הדדית -
מנהל עסקים - החזקה לצדדים -
מנהל עסקים - התנהגות ארגונית - מבוא ויסודות
מנהל עסקים - ניהול אסטרטגי - מבוא ויסודות
מנהל עסקים - ניהול אסטרטגי - ניהול אסטרטגי וכושר תחרות אסטרטגי
מנהל עסקים - מנהיגות וניהול -
מנהל עסקים - תוכנית עסקית -
מנהל עסקים - ניהול השיווק -
מנהל עסקים - שיווק שירותים -
מנהל עסקים - מאזנים מאוחדים ב - רווח למניה ג ד 55
מנהל עסקים - מימון א -
מנהל עסקים - התנהגות ארגונית - השפעות אינטראקטיביות של ניהול רושם ופוליטיקה מאורגנת על ביצועי עבודה
מנהל עסקים - התנהגות ארגונית - מושג המנהיגות אינו קיים,חקירה מחודשת
מנהל עסקים - התנהגות ארגונית - עבודת צוות:השפעת הרטוריקה- מהבנה עד עצב.
מנהל עסקים - התנהגות ארגונית - הנעת עובדים בעידן הממשל החדש:פרדיגמת הביצוע –ביקור מחדש
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.