פרופסור

סיכומים בתקשורת ממכללה נתניה בפקולטה לתקשורת, החוג לתקשורת

תקשורת - חשיבה חברתית - שנה א
תקשורת - חשיבה חברתית -
תקשורת - סדנת רדיו - סיכום בן 8 עמודים על סדנת הרדיו שנה א
תקשורת - תקשורת לקויה: משפט וקונפליקט - מחברת מוקלדת ומסודרת.
תקשורת - חקר הטלויזיה - בידור עד מוות - ניל פוסטמן ערוץ 2 הממלכתית החדשה - נועם יורן the impact of electronic media on social behavior - מאירוביץ’ על הטלויזיה - פ בורדיה שיבוש תרבות, ביטול הקוליות של אמריקה - קאלן לאסן the transformation of intimacy - גידנס ארועי מדיה - כץ ודיין television and common knowledge - ג’ון אליס
תקשורת - סדנת טלויזיה - סיכום בן 7 עמודים על סדנת הטלויזיה
תקשורת - תקשורת לשונית - שנה א
תקשורת - פוליטיקה ותרבות -
תקשורת - מחשבה מדינית - אפלטון
תקשורת - מחשבה חברתית - מערכת הריבוד החברתי אסכולת פרנקפוקרט סטרוקטורליפטיים פוסטסטרוקטורליפטיים התחום הציבורי
תקשורת - פסיכולוגיה חברתית - העצמי בתוך העולם השיפוטי אמונות ושיפוטים חברתיים התנהגות ועמדות קונפורמיות שכנוע השפעת הקבוצה תוקפנות - לפגוע באחרים אלטרואיזם: העזרה לזולת
תקשורת - אתיקה עיתונאית - שנה ב
תקשורת - יישומי מחשב ב - שנה ב
תקשורת - חשיבה מדינית - שנה א
תקשורת - תולדות התקשורת -
תקשורת - גישות ושיטות מחקר -
תקשורת - תקשורת ומנהיגות - שנה ב
תקשורת - סיקור בטחוני בתקשורת -
תקשורת - חקר הטלויזיה -
תקשורת - טקסט וקונטקסט -
תקשורת - תקשורת השיווק וחקר קהל - ניהול השיווק
תקשורת - תקשורת המונית - שנה א
תקשורת - תקשורת פוליטית -
תקשורת - תקשורת פוליטית - שנה א
תקשורת - חקר התרבות -
תקשורת - חקר התרבות - תקשורת לקויה: משבר וקונפליקט
תקשורת - תיאוריה קולנועית -
תקשורת - מבוא לתקשורת המונים - בכתב יד קריא
תקשורת - מבוא לתקשורת המונים - מחברת תרגול בכתב יד קריא
תקשורת - מבא למחשבה חברתית - מחברת תרגול- בכתב יד קריא
תקשורת - מבא למחשבה חברתית - בכתב יד קריא
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.