פרופסור

סיכומים במשפטים מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למשפטים, החוג למשפטים

משפטים - דיני קניין -
משפטים - דיני קניין -
משפטים - דיני קניין -
משפטים - דיני קניין - פתרון מבחן לדוגמא + קווים לכתיבת פתרון.
משפטים - סדר דין אזרחי -
משפטים - דיני משפחה -
משפטים - דיני משפחה -
משפטים - דיני נזיקין -
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 11 - תרופות בנזיקין.
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 6 - אחריות תופס מקרקעין.
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 2 - חירות התאגדות
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 4 - אישיות משפטית שכירות מוגנת
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 8 - קשר סיבתי
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 9 - אשם תורם.
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 7 - אחריות המדינה בנזיקין
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 10 - חובת הקטנת הנזק.
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 5 - עוולת מסגרת.
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 1 - מבוא
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 2 - העוולות
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 3 - עוולת התקיפה.
משפטים - דיני נזיקין - מבוא לדיני נזיקין ולפקודה – פרק 4 - עוולת מטרדים.
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 7 - מימון דק כעילה להרמת מסך :
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 8 - הרמת מסך ע"י הדחייה"
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 9 - הרמת מסך בקונצרן + ס" 54 (ב)
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 10 - היזם
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 11 - תכלית החברה במ" + נושים, עובדים ציבור
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 12 - תקנון החברה + הוראות מעבר ס" 24
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 5 - הרמת מסך – ס" 6 לחוק
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 1 - סוגי תאגידים, יתרונות חברה על פני שותפות
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 14 - הון החברה – הגדלה הפחתה + חלוקה
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 15 - תורת הארגונים + חלוקת סמכויות
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 16 - אחריות נושאי משרה
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 3 - אישיות משפטית של החברה
משפטים - שיטות משפט -
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 18 - סעדים בגין הפרת החובות
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 19 - תביעה לפי ס" 373-374
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 13 - חריגה מסמכות ס" 55-56
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 17 - אחריות נושאי משרה – כלפי גורמים אחרים
משפטים - דיני חברות - דיני חברות – פרק 6 - תרמית, עקיפת החוק, הברחת נכסים, ערבוב נכסים.
משפטים - דיני חברות - מכילה כ-102 דפים
משפטים - דיני מיסים - מיסים א" – פרק 7 - מס נדחה הוא מס נחסך + עקרונות המימוש
משפטים - דיני מיסים - מיסים א – פרק 3 - עסקאות ברטר הכנסה, הוצאה רעיונית
משפטים - דיני מיסים - מיסים א" – פרק 1 - מטרות המס, רעיון "קרבן שווה"
משפטים - דיני מיסים - מיסים א – פרק 2 - בסיס המס – 3 גישות
משפטים - דיני מיסים - מיסים א" – פרק 12 - רווח הון
משפטים - דיני מיסים - מיסים א" – פרק 4 - טובות הנאה פסיכולוגיות וממשיות
משפטים - דיני מיסים - מיסים א" – פרק 9 - סיווג הוצאות
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני עונשין -
משפטים - דיני עונשין - עונשין – פרק 20 - סיגים לאחריות הפלילית והגנות
משפטים - דיני עונשין - עונשין – פרק 21 - הרחבת מעגל החבות בפלילים
משפטים - דיני עונשין - דיני עונשין – פרק 1 - משפט פלילי ומשפט אזרחי.
משפטים - דיני עונשין - דיני עונשין – פרק 3 - רטרואקטיביות.
משפטים - דיני עונשין - עונשין – פרק 5 - פס"ד אלבה
משפטים - דיני עונשין - דיני עונשין – פרק 9 - מודעות.
משפטים - דיני עונשין - עונשין – פרק 6 - מחדל / החזקה / סטטוס
משפטים - דיני עונשין - עונשין – פרק 7 - בידול מעשים
משפטים - דיני עונשין - עונשין – פרק 11 - שליטה
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.