פרופסור

מבחנים בלימודי נשים ומגדר מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי הרוח, החוג למיגדר

אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.