פרופסור

מבחנים בתואר ראשון כללי ממכללת ספיר בפקולטה לB.A כללי במדעי הרוח וחברה, החוג לכללי

כללי - עיוורון וזיכרון - ד”ר רותי איתן תשס”ג 2003 ב
כללי - חברה תרבות ופוליטיקה - ד”ר רותי איתן תשס”ב 2002 קיץ
כללי - ספרות ומהפכה - דר אמיר בנבג’י תשסו 2006 ב
כללי - ספרות ומהפכה - דר אמיר בנג’בי תשסו 2006 ב
כללי - תודעה לאומית בגרמניה - רותי איתן תשס”ו 2006 א
כללי - ריאליזם ומימזיס - ד”ר אמיר בנבג’י תשסו 2006
כללי - ריאליזם ומימזיס - ד”ר אמיר בנבג’י תשס”ו 2006
כללי - מבוא לסטיה חברתית - דר רועי טל תשסו 2006 קיץ
כללי - אמידה ומבחני השערות - פרופ לאה פרידמן; דר יוסי סעדון תשסז 2007 א
כללי - מבוא לתולדות היהודים בימהב א- בארצות האסלאם - דר אלינער ברקת תשסז 2007 א
כללי - הדמוקרטיה המערבית והחברה האזרחית - דר דני שוורץ תשסז 2007 א
כללי - מקור לתולדות ימי הביניים העתיקים-מגילת אחימעץ - דר אלינער ברקת תשסז 2007 א
כללי - מקור לתולדות ימי הביניים העתיקים-מגילת אחימעץ - דר אלינער ברקת תשסז 2007 א
כללי -
כללי - תולדות ערי הפיתוח בישראל -
כללי - תולדות ערי הפיתוח בישראל -
כללי - משטרה ושיטור -
כללי - האישה בחברות איסלמיות -
כללי - הדמוקרטיה המערבית והחברה האזרחית -
כללי - מבוא להיסטוריה של ימי הביניים -
כללי - משפחה חברה ותרבות בחיי היהודים בימי הביניים -
כללי - משפחה חברה ותרבות בחיי היהודים בימי הביניים -
כללי - החברה הישראלית - תהליכים ואתגרים חברתיים -
כללי - תפיסות עוני ומדיניות ציבורית -
כללי - יסודות תרבות בת זמננו ב' -
כללי - מערכת בתי המשפט -
כללי - מסע בין ספרים -
כללי - תנועות חברתיות והעצמה של המידע -
כללי - מבוא להיסטוריה של ימי הביניים -
כללי - משטרה ושיטור -
כללי - מבוא למזרח תיכון -
כללי - החברה הישראלית - תהליכים ואתגרים חברתיים -
כללי - משפחה, חברה ותרבות בחיי היהודים בימי הביניים -
כללי - תולדות ערי הפיתוח בישראל -
כללי - ארגוני טרור בעולם ובמזה"ת: התופעה, האתגר והמענה -
כללי - מבוא להיסטוריה של ימי הביניים -
כללי - מבוא לממשל ופוליטיקה -
כללי - תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות -
כללי - חברה ותרבות במרוקו -
כללי - החברה הישראלית - תהליכים ואתגרים חברתיים -
כללי - משפחה,חברה ותרבות בחיי היהודים בימי הביניים -
כללי - מלחמה ושלום בסדר הבין לאומי -
כללי - חברה ותרבות במרוקו -
כללי - ארגוני טרור בעולם ובמזה"ת: התופעה, האתגר והמענה -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.