פרופסור

מבחנים ביהדות ממכללת אורנים בפקולטה למדעי החברה והרוח, החוג למקרא

מקרא - פרקים נבחרים בספר מלכים - ר פידלר תשנה 1995 ב
מקרא - פרקים נבחרים בספר יחזקאל - רות פידלר תשנ 1990 א
מקרא - דרכי עיצוב של הסיפור המקראי - דר שמאי גלנדר תשמט 1980
מקרא - בריאת העולם בספרות המקרא - דר אלי ברוך תשנז 1997 א
מקרא - המגילות רות ואסתר - רות פידלר תשנו 1996 א
מקרא - פרקים נבחרים בספר יחזקאל - רות פידלר תשנח 1998 ב
מקרא - פרקים נבחרים בספר יחזקאל - רות פידלר תשנח 1998 ב
מקרא - המקרא ועולמו - מאיר מלול תשנב 1992 א
מקרא - פרקים נבחרים בספר יחזקאל - רות פידלר תשנה 1995 ב
מקרא - הנישואין הקדושים וגלגוליהם במסורת המקראית - רות פידלר תשנה 1995 ב
מקרא - פרקים נבחרים בספר יחזקאל - רות פידלר תשנה 1995 ב
מקרא - פרקים נבחרים בסיפורי האבות - רות פידלר תשנא 1991 א
מקרא - מבוא לנוסח המקרא - רות פידלר תשנח 1998 א
מקרא - מבוא לנוסח המקרא - רות פידלר תשמט 1989 א
מקרא - ספר ירמיהו - דר נילי שצופק תשמט 1989 א
מקרא - קווי יסוד בתולדות ישראל בעת החדשה - דר דניאל גוטויין 1
מקרא - בקיאות - דר טרי פנטון תשנג 1993
מקרא - בקיאות - תשמט 1989
מקרא - בקיאות בספרי נביאים ראשונים - תשסה 2006 ב
מקרא - בקיאות בספרי נביאים ראשונים - דר אלי ברוך תשנט 1999 ב
מקרא - מבוא לנוסח המקרא - רות פידלר תשנח 1998 א
מקרא - מבוא לנוסח המקרא - רות פידלר תשנו 1996 א
מקרא - חולמים וחלומות במקרא - דר רות פידלר תשנח 1998 ב
מקרא - האמונה המקראית והאלילות - דר רות פידלר תשנט 1999 ב
מקרא - שיר השירים - דר מאיר מלול 1
מקרא - קריאה במפרשי ימי הביניים - דר ישעיהו מאורי תשנו 1996 ב
מקרא - ספר שופטים - רות פידלר תשנ 1990
מקרא - סיפורי אבות - דר מאיר מלול תשנב 1992 ב
מקרא - ספר קהלת - פרופ זאב וייסמן תשמה 1985
מקרא - ספר קהלת - פרופ זאב וייסמן תשנד 1994 א
מקרא - טעמי המקרא ומשמעותם הפרשנית - דר רות פידלר תשנח 1998 א
מקרא - ספר שמות - דר ט פנטון 1
מקרא - הנבואות על אישים בספרי נביאים אחרונים - דר אלי ברוך תשנט 1999 א
מקרא - תולדות עם ישראל בתקופת המלוכה - דר צפרירה בן ברק תשמח 1988 ב
מקרא - פרקים נבחרים במקרא לאור המגע עם ספרות מצריים וחרבותה - תשנא 1991 א
מקרא - ספרי התורה - דר נילי שצופק תשנ 1990 ב
מקרא - גישות השוואתיות בחקר המקרא - דר מאיר מלול תשנד 1994
מקרא - עולם המקרא - דר מאיר מלול תשנד 1994
מקרא - מבוא ללשון המקרא - דר רות פידלר תשנז 1997 ב
מקרא - אוגרתית - פרופ ברוך מרגלית תשנב 1992 ב
מקרא - אוגרתית - פרופ ברוך מרגלית תשנ 1990 א
מקרא - מבוא ללשון המקרא - רות פידלר תשנד 1994 א
מקרא - מבוא ללשון המקרא - דר רות פידלר תשנא 1991 ב
מקרא - מבוא ללשון המקרא - דר רות פידלר תשנא 1991 א
מקרא - מבוא לאגדה - דר ענת ישראלי תשסה 2005 א
מקרא - בקיאות בספרי נביאים ראשונים - תשסה 2005 א
מקרא - בקיאות בספרי נביאים ראשונים - תשסו 2006 א
מקרא - חטיבת טקסט: ספר ירמיהו - דר אלי ברוך תשסו 2006 ב
מקרא - בקיאות בתורה - תשסו 2006 ב
מקרא - גירוש הנשים הנכריות- טמיעה או היבדלות? - תשסו 2006 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.