פרופסור

מבחנים בספרות ממכללת אורנים בפקולטה למדעי החברה והרוח, החוג לספרות ומבע יצירתי

ספרות ומבע יצירתי - תחביר לתלמידי ספרות - תשנז 1997 א
ספרות ומבע יצירתי - תחביר לתלמידי ספרות - רינה בן שחר תשנא 1991 ב
ספרות ומבע יצירתי - תחביר לתלמידי ספרות - רינה בן שחר תשנא 1991
ספרות ומבע יצירתי - תחביר לתלמידי ספרות - רינה בן שחר תשנז 1997 ב
ספרות ומבע יצירתי - ז’אנרים בדרמה - דר גד קינר 1
ספרות ומבע יצירתי - פרוזה אימפרסיוניסטית: גנסין- ’בטרם’- ו’אצל’ - דר אסתר נתן תשנה 1995 א
ספרות ומבע יצירתי - יסודות הסיפור הקצר - 1
ספרות ומבע יצירתי - מבוא לסיפור העממי של עדות ישראל - גלית שנברג 1
ספרות ומבע יצירתי - ספרות עברית והשוואתית - דר איילת אטינגר תשסז 2007 א
ספרות ומבע יצירתי - איסבן וסטרינדברג - דר גד קינר תשנו 1996 א
ספרות ומבע יצירתי - הפואמה - תשנא 1991 ב
ספרות ומבע יצירתי - מבוא לספרות עברית - פרופ יהודית צוויק תשנה 1995 ב
ספרות ומבע יצירתי - מבוא לשירה - דר זוהר סקר תשנד 1994 א
ספרות ומבע יצירתי - אפוס הרואי - דר לריסה פיאלקוב 1
ספרות ומבע יצירתי - אפוס הרואי - דר לריסה פיאלקוב 1
ספרות ומבע יצירתי - מבוא לאסתטיקה - 1
ספרות ומבע יצירתי - אפוס הרואי - דר לריסה פיאלקוב 1 א
ספרות ומבע יצירתי - מבוא לספרות עברית חדשה - פרופ יהודית צוויק תשנה 1995 ב
ספרות ומבע יצירתי - הריאליזם ושברו בדרמה - פרופ לאה הדומי תשנה 1995 א
ספרות ומבע יצירתי - תחנות בשירה עברית - דר זהר סקר תשנה 1995
ספרות ומבע יצירתי - יסודות הסיפורת העברית - אסתר לבנון (מורדוך) תשנג 1993 ב
ספרות ומבע יצירתי - שירת הקודש העברית בספרד - שולמית בורגר תשנה 1995
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.