פרופסור

מבחנים במדעי המדינה ממכללת ספיר בפקולטה למדעי הרוח, החוג למבוא לממשל ופוליטיקה

מבוא לממשל ופוליטיקה - מנהל ומדיניות ציבורית - ד”ר עדו נבו תשס”ו 2006
מבוא לממשל ופוליטיקה - מנהל ומדיניות ציבורית - ד”ר צבי שולדינר תשס”ד 2004
מבוא לממשל ופוליטיקה - מבוא לעת החדשה - ד”ר רותי איתן תשס”ה 2005 ב
מבוא לממשל ופוליטיקה - מבוא לעת החדשה - ד”ר רותי איתן תשס”ה 2005 ב
מבוא לממשל ופוליטיקה - מערך הביקורת במדינת ישראל - דר יחזקאל שלום תשסו 2006 ב
מבוא לממשל ופוליטיקה - אמנות ותעמולה ברואמה הפשיסטית - ד”ר אילריה גדה קונטי תשסה 2005
מבוא לממשל ופוליטיקה - לקראת אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא בישראל - אורית בן צבי אסרף תשסה 2005
מבוא לממשל ופוליטיקה - מדיניות הטיפוח במערכת החינוך בישראל - יחזקאל שלום תשסה 2005
מבוא לממשל ופוליטיקה - לקראת אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא בישראל - ד”ר אורית בן צבי אסרף תשס”ה 2005
מבוא לממשל ופוליטיקה - מדיניות הטיפוח במערכת החינוך בישראל - יחזקאל שלום תשס”ה 2005
מבוא לממשל ופוליטיקה - תרבות ארגונית - פרופ’ אביעד רז תשס”ו 2006
מבוא לממשל ופוליטיקה - תרבות פוליטית ותרבות עיתנואית בארה”ב ובבריטניה - ורד אלישר מלכה תשסג 2003 א
מבוא לממשל ופוליטיקה - תרבות פוליטית ותרבות עיתנואית בארה”ב ובבריטניה - ורד אלישר מלכה תשס”ג 2003 א
מבוא לממשל ופוליטיקה - סוגיות בבנית שלום - דר מירב משה תשסו 2006 ב
מבוא לממשל ופוליטיקה - מדיניות הפנסיה בישראל ובעולם - יחזקאל שלום 1
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.