פרופסור

מבחנים בתקשורת ממכללת ספיר בפקולטה לתקשורת, יצירה וביקורת, החוג לתקשורת

תקשורת - נאציזם ושואה בתקשורת האודיו ויזואלית - ד”ר ניצה שאול תשס”ו 2006 א
תקשורת - נאציזם ושואה בתקשורת האודיו ויזואלית - ד”ר ניצה שאול תשס”ו 2006 א
תקשורת - אינטרנט - ד”ר נאוה כהן אביגדור תשס”ה 2005
תקשורת - לשון השיח החדשותי - תשסה 2005 ב
תקשורת - לשון השיח החדשותי - ד”ר פנינה ושוקרון נגר תשס”ה 2005 ב
תקשורת - מבוא לתרבות המערב - דר נעמה שפי, דר איתן גינזברג תשסו 2006 ב
תקשורת - אליטות בישראל - דר מנחם טופל תשסו 2006 ב
תקשורת - תקשורת - יהודית מורג תשס”ה 2005
תקשורת - נצרות בארץ ישראל: אמונה ואמנות - בתיה רחמילביץ’ תשסו 2006 ב
תקשורת - מבנה ותפקוד הרדיו - דר חנן נוה תשסו 2006 א
תקשורת - אינטרנט - ד”ר נאוה כהן אביגדור תשסה 2005
תקשורת - תקשורת ופריפריה - דר אילן אסיה תשסו 2006 ב
תקשורת - זהות יהודית באמנות - בתיה רחמילביץ תשסו 2006 ב
תקשורת - אליטות בישראל - דר מנחם טופל תשסו 2006 ב
תקשורת - מבוא לפרגמטיקה - דר פניה שוקרון נגר תשסו 2006 ב
תקשורת - מבוא לתרבות המערב - דר נעמה שפי, דר איתן גינזברג תשסו 2006 ב
תקשורת - זהות יהודית באמנות - בתיה רחמילביץ תשסו 2006 ב
תקשורת - אמנות הכרזה - דר ענבל בן אשר גיטלר תשסו 2006 ב
תקשורת - DHTML - בוריס ספוזינקוב 1
תקשורת - מבנה ותפקוד הרדיו - חנן נוה תשסו 2006 א
תקשורת - שינוי קהילות וארגונים - ד”ר מנחם טופל תשסו 2006 א
תקשורת - מבוא לתקשורת - 1
תקשורת - DHTML - בוריס ספוזינקוב 1
תקשורת - נצרות בארץ ישראל: אמונה ואמנות - בתיה רחמילביץ’ תשסו 2006 ב
תקשורת - ההסטוריה של התקשורת - דר נעמה שפי, דר תמר אשורי תשסו 2006 ב
תקשורת - שינוי קהילות וארגונים - דר מנחם טופל תשסז 2007 א
תקשורת - שינוי קהילות וארגונים - דר מנחם טופל תשסז 2007 א
תקשורת - תולדות ערי הפיתוח בישראל תכנון מול מציאות - מר האהרון כהן תשסז 2007 א
תקשורת - העצמה הוירטואלית - דר עטרה פרנקל פארן תשסז 2006 א
תקשורת - חברה ופוליטיקה בישראל - דר ברוך לשם תשסז 2007 ב
תקשורת - תולדות ערי הפיתוח בישראל תכנון מול מציאות - מר אהרון כהן תשסז 2007 א
תקשורת - העצמה הוירטואלית - דר עטרה פרנקל פארן תשסז 2007 א
תקשורת - היסטוריה של הצילום -
תקשורת - היסטוריה של אמצעי התקשורת -
תקשורת - היסטוריה של אמצעי התקשורת -
תקשורת - תקשורת חזותית -
תקשורת - מבוא לתרבות המערב -
תקשורת - מבוא לתורת המשחקים -
תקשורת - שינוי קהילות וארגונים -
תקשורת - ההיסטוריה של התקשורת -
תקשורת - מבוא לתורת המשחקים -
תקשורת - שינוי קהילות ואירגונים -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.