פרופסור

מבחנים בהנדסת תעשייה וניהול ממכללת ספיר בפקולטה להנדסה , החוג להנדסאי תעשיה וניהול

הנדסאי תעשיה וניהול - סטטיסטיקה - 0
הנדסאי תעשיה וניהול - הנדסת שיטות - אלי גוזלן תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - הנדסת שיטות - יולזרי גילה תשס”ג 2003
הנדסאי תעשיה וניהול - מתמטיקה - אלה סדק תשס”ד 2004
הנדסאי תעשיה וניהול - חשמל - תשנ”ג(כתב יד) 2003 א
הנדסאי תעשיה וניהול - חשמל - גולדנברג משה תשנ”ו 1996 א
הנדסאי תעשיה וניהול - טכנולוגיות מידע - דורית וייץ תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - תכנות מערכות מידע - בוריס ספוז’ינקוב 1
הנדסאי תעשיה וניהול - חקר ביצועים - ד”ר איליה פרנקל תש”ס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - מתמטיקה - אלה סדק תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - חקר ביצועים - ד”ר איליה פרנקל תשנ”ו 1996
הנדסאי תעשיה וניהול - מתמטיקה - אלה סדק תשס”ג 2003
הנדסאי תעשיה וניהול - הנדסת שיטות - אלי גוזלן תשס”ג 2003
הנדסאי תעשיה וניהול - מבוא להנדסת חשמל - משה יצחק תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - מבוא להנדסת חשמל - משה יצחק תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - ניהול הייצור - תשס 2000 ב
הנדסאי תעשיה וניהול - בקרה ומניעת סיכונים בבטיחות - איציק ריין תשסו 2006 ב
הנדסאי תעשיה וניהול - יסודות המימון - יורם חדד תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - תוכנה - אנגלית תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - מבוא להנדסת חשמל - גולדנברג משה תשנ”ז 1997
הנדסאי תעשיה וניהול - כלכלה תעשיתיית - תש”ס 2000 א
הנדסאי תעשיה וניהול - הנדסת שיטות - אלי גוזלן תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - כלכלה תעשיתיית - 1
הנדסאי תעשיה וניהול - חקר ביצועים - רונן אבהר תשס 2000 ב
הנדסאי תעשיה וניהול - חקר ביצועים - ד”ר איליה פרנקל תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - טכנולוגיות מידע - דורית וייץ תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - הנדסת שיטות - אלי גוזלן תשס”ג 2003
הנדסאי תעשיה וניהול - מבוא להנדסת חשמל - תשנ”ט 1998
הנדסאי תעשיה וניהול - מדידות עבודה - אלי גוזלן תשסג 2003
הנדסאי תעשיה וניהול - כלכלה תעשיתיית - רדא סוניה 2
הנדסאי תעשיה וניהול - חקר ביצועים - ד”ר איליה פרנקל תש”ס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - הנדסת שיטות - אבשלום דנוך תשסד 2004 א
הנדסאי תעשיה וניהול - ניהול הייצור - דנוך אבשלום תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - ניהול הייצור - תשס 2000 ב
הנדסאי תעשיה וניהול - אבטחת איכות - אלה סדק תשס 2000
הנדסאי תעשיה וניהול - אחזקה - 1
הנדסאי תעשיה וניהול - תכנות מערכות מידע - בוריס ספוז’ינקוב 1
הנדסאי תעשיה וניהול - חקר ביצועים - ציון אביבי תשס”ו 2006
הנדסאי תעשיה וניהול - מתמטיקה - חופי דוד תשסד 2004 רשום בכתב יד
הנדסאי תעשיה וניהול - מבוא לכלכלה - מוסי רוזנבוים תשס”ה 2005 קיץ
הנדסאי תעשיה וניהול - מתמטיקה - תשסו 2006 ב
הנדסאי תעשיה וניהול - סטטיסטיקה והסתברות - דר רדא סוניה תשסז 2007
הנדסאי תעשיה וניהול - סטטיסטיקה -
הנדסאי תעשיה וניהול - ניהול הייצור -
הנדסאי תעשיה וניהול - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים -
הנדסאי תעשיה וניהול - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים -
הנדסאי תעשיה וניהול - מודלים של מלאי -
הנדסאי תעשיה וניהול - חקר ביצועים -
הנדסאי תעשיה וניהול - מתמטיקה -
הנדסאי תעשיה וניהול - מדידות עבודה -
הנדסאי תעשיה וניהול - מתמטיקה -
הנדסאי תעשיה וניהול - ניתוח כלכלי של פרוייקטים -
הנדסאי תעשיה וניהול - חקר ביצועים -
הנדסאי תעשיה וניהול - מדידות עבודה -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.