פרופסור

מבחנים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ממכללת ספיר בפקולטה להנדסה , החוג לחשמל ואלקטרוניקה

חשמל ואלקטרוניקה - מבוא להנדסת חשמל - סניה תשס”ד 2004
חשמל ואלקטרוניקה - מיקרו מחשבים - תשס”ג 2003
חשמל ואלקטרוניקה - אלקטרוניקה - בוריס ספוז’ניקוב 0
חשמל ואלקטרוניקה - בסיסי נתונים - גלי נווה תשנ”ט 1999
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות הפעלה - רזגין איגור תשס 2000 ב
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 4 - פרופ ברזנסקי ל. ולויצקי ס. תשס”ב 2002 א
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 4 - פרופ ברזנסקי ל. ולויצקי ס. תשס”ב 2002 א
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות ספרתיות - תשס”ב 2002
חשמל ואלקטרוניקה - אלקטרוניקה - זויה טרייגר תשס”ו 2006
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות בשפת C - טל ארצי תשנ”ז 1997
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות בשפת C - ציון סיקסיק תשס”ד 2004 א
חשמל ואלקטרוניקה - בסיסי נתונים - 0 ב
חשמל ואלקטרוניקה - תורת החשמל - גולדנברג משה תשס 2000
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 2 - ד”ר ב. מודל תשס”ב 2002 קיץ
חשמל ואלקטרוניקה - מבוא למשוואות דיפרנציאליות - תשנ”ט 1999 ב
חשמל ואלקטרוניקה - פיסיקה - מיכאל שנדרוביץ 0
חשמל ואלקטרוניקה - רשתות תקשורת מחשבים - תשס”ב 2002
חשמל ואלקטרוניקה - פיסיקה - מיכאל שנדרוביץ תשס 2000
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות בשפת C - ציון סיקסיק תשס”ד 2004 א
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות בשפת C - ד”ר זהר יוסיבאש תשס”א 2001 א
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות בשפת C - ד”ר זהר יוסיבאש וציון סיקסיק תשס”ב 2002 א
חשמל ואלקטרוניקה - תורת החשמל - גולדנברג משה תשס 2000
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 2 - פרופ’ בליצקי, דומשלק וזלצמן תשס”ב 2002
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות ספרתיות - גיל רהב תשס 2000 קיץ
חשמל ואלקטרוניקה - תורת החשמל - זויה טריגר תשס”ה 2005
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 2 - תשס”ה 2005
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - תשס”ד 2004 א
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 1 - פרופ’ דומשלק ד”ר מודל וד”ר זלצמן 0 א
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 3 - ד”ר פלקין ופרופסור ברזנסקי תשס”א 2001 ב
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות תוכנה - ד”ר חנניה ינון תשנ”ט 1999 א
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - ד”ר זהר יוסיבאש ומר ציון סיקסיק תשס”ב 2002 א
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות ספרתיות - דר תומר טולדנו תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - פיסיקה - ליאון סיימון תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 2 - דניאל אלפאי דבורה פרץ ויורי דומשלק תשס”ה 2005 ב
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - ציון סיקסיק תשנ”ח 1998 ב
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - ברגמן ט. תשס 2000 ב
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 1 - ד”ר ברגמן, זלצמן ט ודומשלק יורי תשסא 2001 א
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות הספק ומתקני חשמל - דבי ואזנה 0
חשמל ואלקטרוניקה - שיווק טכנולוגי - דייטשמן רונן 0
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - ציון סיקסיק וטניה ברגמן תשנ”ט 1999 א
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 1 - תשנ”ט 1999 א
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - ד”ר זהר יוסיבאש תשס”א 2001 א
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - ציון סיקסיק וטניה ברגמן תשס”א 2001 א
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 1 - פרופ י. חמשלק א. הלפרין ט. זלצמן תשס”א 2001 ב
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 2 - דר זלצמן, דק ליפאנסקי, דר שטראוס תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - אלקטרוניקה תקבילית - תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - מכונות חשמל - רן מילר תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 2 - פרופ בסר, ברזנסקי, גולקו, דומשלק, שבליים תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות ספרתיות - דר אלמליח ניסים תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות ספרתיות - תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות ספרתיות - דר אלמליח ניסים תשסו 2006 א
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 1 - תשנ”ח 1998 א
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - טניה ברגמן וציון סיקסיק תשנ”ט 1999 א
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - ציון סיקסיק וטניה ברגמן תשס 2000 א
חשמל ואלקטרוניקה - תכנות 1 - ציון סיקסיק תשס”ג 2003 ב
חשמל ואלקטרוניקה - אלקטרוניקה תקבילית - תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - חדו”א 2 - דר זלצמן דר ליפאנסקי דר שטראוס תשסו 2006 ב חדוא ג
חשמל ואלקטרוניקה - מחשבים ומיקרו - דר ליברמן אירנה, תומר טולדנו, בוריס ספוזניקוב תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - תורת החשמל - תשסו 2006 ב
חשמל ואלקטרוניקה - מערכות ספרתיות - דר ליברמן אירנה תשסו 2006 ב
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.