פרופסור

מבחנים בהנדסת מערכות מידע ממכללת אחוה בפקולטה להנדסה, החוג להנדסת מערכות מידע

הנדסת מערכות מידע - ניתוח ועיצוב מערכות מידע 2 - דר מירה בלבן תשנז 1997 ב
הנדסת מערכות מידע - ניתוח ועיצוב מערכות מידע 2 - דר מירה בלבן תשנח 1998 ב
הנדסת מערכות מידע - מבוא לתורת המידע - תשס 2000 א
הנדסת מערכות מידע - מבוא לתכנות - מר דוד בועז תשסד 2004 א
הנדסת מערכות מידע - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - פרופ מיכאל לומונוסוב תשסב 2002 א
הנדסת מערכות מידע - ניתוח ועיצוב מערכות מידע 2 - דר מירה בלבן תשנח 1998 ב
הנדסת מערכות מידע - עקרונות עיצוב תוכנה - דר מירה בלבן תשנט 1999 ב
הנדסת מערכות מידע - ניתוח ועיצוב מערכות מידע 2 - דר מירה בלבן תשנט 1999 ב
הנדסת מערכות מידע - עקרונות התיכנות - דר מירה בלבן תשסב 2002 ב
הנדסת מערכות מידע - עקרונות התיכנות - דר מירה בלבן תשסג 2003 ב
הנדסת מערכות מידע - עקרונות התיכנות - דר מירה בלבן תשסד 2004 ב
הנדסת מערכות מידע - ניתוח מערכות מידע מונחה אוביקטים - דר מירה בלבן תשסג 2003 א
הנדסת מערכות מידע - ניתוח ועיצוב מערכות מידע 2 - דר יואל גת תשנז 1997 ב
הנדסת מערכות מידע - ספרתיות ומבנה מחשבים - דר שלמה גרינברג תשסב 2002 ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.