פרופסור

מבחנים בלימודי אסיה ואפריקה ממכללת אחוה בפקולטה למדעי הרוח, החוג ללימודי המזרח התיכון

לימודי המזרח התיכון - טקסטים פוליטיים - דר יוסי אמיתי תשנז 1997 ב
לימודי המזרח התיכון - פסיקות בי”ד השרעי בנושאי אישות - דר עארף אבורביע תשלט 1979 ב
לימודי המזרח התיכון - טקסטים בשמאל הערבי - דר יוסי אמיתי תשסב 2002 ב
לימודי המזרח התיכון - גיאוגרפיה של המזרח התיכון - דר חאבת אבו ראס תשסג 2003 ב
לימודי המזרח התיכון - פסיקות בי”ד השרעי בנושאי אישות - דר עארף אבורביע תשנז 1997 ב
לימודי המזרח התיכון - זרמים רעיוניים במצרים - דר יוסי אמיתי תשסב 2002 א
לימודי המזרח התיכון - זרמים רעיוניים במצרים - דר יוסי אמיתי תשסג 2003 א
לימודי המזרח התיכון - פסיקות בי”ד השרעי בנושאי אישות - דר עארף אבורביע תשנז 1997 ב
לימודי המזרח התיכון - טקסטים פוליטיים - דר יוסי אמיתי תשנז 1997 ב
לימודי המזרח התיכון - פרו”ס ירדן - מר יוסי אמיתי תשנה 1995 א
לימודי המזרח התיכון - בית הדין השרעי בנושא אישות - תשנז 1997 א
לימודי המזרח התיכון - מבוא למזרח התיכון המודרני - דר דרור זאבי תשנו 1996 ב
לימודי המזרח התיכון - סכסוכים בין קהילתיים - דר מירון בנבנישתי תשנו 1996 ב
לימודי המזרח התיכון - סכסוכים בין קהילתיים - דר מירון בנבנישתי תשנז 1997 ב
לימודי המזרח התיכון - ערבית למתקדמים ג - דר א גולדבלט, דר פ עסיס קדם, דר ג לדרמן תשנט 1999 א
לימודי המזרח התיכון - מבוא למזרח התיכון המודרני - דר דרור זאבי, גב תמי צרפתי, מר אייל זכירוביץ תשנט 1999 א
לימודי המזרח התיכון - תולדות האימפריה העותמאנית - דר דרורי זאב, גב דפנה פורמבה תשסב 2002 א
לימודי המזרח התיכון - ממוחמד ועד הממלוכים - דר נמרוד הורביץ, גב אורית יקותיאל תשסג 2003 א
לימודי המזרח התיכון - טקסטים מעורבים - דר יעל בלאו תשמו 1986 א
לימודי המזרח התיכון - זרמים רעיוניים במצרים - דר יוסי אמיתי תשסב 2002 א
לימודי המזרח התיכון - פוליטיקה ודעת קהל במזרח התיכון - דר צבי בראל תשסב 2002 א
לימודי המזרח התיכון - סכסוכים בין קהילתיים - דר מירון בנבנישתי תשנז 1997 ב
לימודי המזרח התיכון - בעיות פיתוח ותכנון בשלטון המקומי הערבי - דר תאבת אבו ראס תשס 2000 ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.