פרופסור

מבחנים במדעי החיים כללי ממכללת אחוה בפקולטה למדעי הטבע, החוג למדעי החיים

מדעי החיים - חשבון דייפרנציאלי ואינטגרלי לרפואה - פרופ תאודור אייזנברג תשסב 2002 ב
מדעי החיים - חשבון דייפרנציאלי ואינטגרלי לרפואה - פרופ תיאודור אייזנברג תשסג 2003 ב
מדעי החיים - מבוא לסטטיסטיקה א’ - פרופ איזקסון תשסג 2003 ב
מדעי החיים - מבוא לסטטיסטיקה א’ - פרופ אביגדור אייזיקסון תשסד 2004 ב
מדעי החיים - מבוא לסטטיסטיקה ב’ - דר איזקסון אביגדור תשסד 2004 א
מדעי החיים - חקר כשלונות - פרופ דן אליעזר תשסב 2002 ב
מדעי החיים - בעלי חוליות (לא מתמחים) - דר אריאלה ברוך תשסד 2004 א
מדעי החיים - ביוכימיה - ד”ר יצחק פישוב תשס”ה 2005
מדעי החיים - כימיה כללית ב - פרופ אברהם פרולה תשסג 2003 א
מדעי החיים - הצמח בסביבתו - דר רקפת הדר גבאי תשסד 2004 ב
מדעי החיים - הפרח והפרי - דר רקפת הדר גבאי תשסד 2004 ב
מדעי החיים - הצמח בסביבתו - דר רקפת הדר גבאי תשסד 2004 ב
מדעי החיים - השורש והנצר - דר רקפת הדר גבאי תשסד 2004 ב
מדעי החיים - בעלי חוליות (לא מתמחים) - דר אריאלה ברוך תשסד 2004 א
מדעי החיים - כימיה כללית ב - פרופ אברהם פרולה תשסג 2003 א
מדעי החיים - כימיה כללית ב - פרופ אברהם פרולה תשסג 2003 א
מדעי החיים - כימיה כללית ב - פרופ בן אסולי תשסד 2004 א
מדעי החיים - יסודות הגנטיקה - תשסב 2002 א
מדעי החיים - כימיה פיזיקלית - פרופ אורי דינור תשסד 2004 א
מדעי החיים - יסודות הגנטיקה - פרופ אריה זריצקי תשסד 2004 א
מדעי החיים - מבוא לאקולוגיה - דר ירון זיו תשסד 2004 א
מדעי החיים - מבוא לסטטיסטיקה א’ - דר אביגדור איזקסון תשסג 2003 ב
מדעי החיים - מבוא לפיסיקה 1 - דר טטיאנה קוזמנקו, פרופ אילנה בר תשסד 2004 א
מדעי החיים - גנטיקה של חיידקים - פרופ אריה זריצקי תשסג 2003 ב
מדעי החיים - גנטיקה של חיידקים - פרופ אריה זריצקי תשסד 2004 ב
מדעי החיים - השורש והנצר - דר רקפת הדר גבאי תשסד 2004 ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.