פרופסור

מבחנים ביהדות מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בפקולטה ליהדות, החוג ללימודי ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל - קווי יסוד בתולדות ישראל בימי הביניים - דר ישי ארנון תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - קווי יסוד בתולדות ישראל בימי הביניים - דר ישי ארנון תשנט 1999 ב
לימודי ארץ ישראל - קווי יסוד בתולדות ישראל בימי הביניים - דר ישי ארנון תשס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - כתובות עבריות מתקופת הבית הראשון (פאליאוגרפיה) - אריה ברנשטיין תשנח 1998
לימודי ארץ ישראל - כתובות עבריות מתקופת הבית הראשון (פאליאוגרפיה) - אריה בורשטיין תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - כתובות עבריות מתקופת הבית הראשון (פאליאוגרפיה) - אריה בורשטיין תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - קווי יסוד בתולדות ישראל בעת החדשה - דר ישי ארנון תשס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - קווי יסוד בתולדות ישראל בעת החדשה - דר ישי ארנון תשנט 1999 ב
לימודי ארץ ישראל - קווי יסוד בתולדות ישראל בעת החדשה - דר ישי ארנון תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - קווי יסוד בתולדות ישראל בעת החדשה - דר ישי ארנון תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - האישה בתולדות הישוב היהודי - לילך רחנברג תשנט 1999 ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא - דר גבריאל ברקאי תשנט 1999
לימודי ארץ ישראל - מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא - דר גבריאל ברקאי תשנט 1999
לימודי ארץ ישראל - ארץ ישראל בתקופה הממלכתית - מבוא לימי הביניים - י גוטר תשנט 1999 ב
לימודי ארץ ישראל - ארץ ישראל בתקופה הממלכתית - מבוא לימי הביניים - י גוטר תשנט 1999 ב
לימודי ארץ ישראל - שיטות מחקר בגיאוגרפיה היסטורית - אריה בורנשטיין תשנז 1997
לימודי ארץ ישראל - שיטות מחקר בגיאוגרפיה היסטורית - אריה בורשטיין תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - שיטות מחקר בגיאוגרפיה היסטורית - אריה בורשטיין תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - עבר הירדן בתקופת המקרא - יגאל לוין תשנח 1998 א
לימודי ארץ ישראל - ארץ ישראל בתקופת הממלכה המאוחדת - יגאל לוין תשנח 1998 ב
לימודי ארץ ישראל - התישבותם של יהודי תימן בארץ ישראל - אפרים יעקוב תשס 2000
לימודי ארץ ישראל - מכינה בגיאוגרפיה של ארץ ישראל - אריה בורשטיין תשנח 1998
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת המקרא - אריה בורשטיין תשנט 1999 ב
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת המקרא - אריה בורשטיין תשנט 1999 ב
לימודי ארץ ישראל - כנען וישראל - יגאל לוין תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - כנען וישראל - יגאל לוין תשנט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - ארץ שומרון - אריה בורשטיין תשס 2000
לימודי ארץ ישראל - מבוא לתולדות ממלכת ירושלים הצלבנית - תשנז 1997 א
לימודי ארץ ישראל - מבוא לתולדות ממלכת ירושלים הצלבנית - י גוטר תשנח 1998 א
לימודי ארץ ישראל - מבוא לתולדות ממלכת ירושלים הצלבנית - י גוטר תשנח 1998 א
לימודי ארץ ישראל - מבוא להיסטוריה של המרח התיכון בעת החדשה - דר גינת רמי תשנז 1997
לימודי ארץ ישראל - ממלכת ישראל - אריה בורנשטיין תשס 2000
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.