פרופסור

מבחנים במדעי המחשב ממכללת תל חי בפקולטה לכללי, החוג למדעי המחשב

מדעי המחשב - C - חיו תשסא
מדעי המחשב - מתמטיקה - שמטוב יצחקי תשסב א
מדעי המחשב - סטטיסטיקה - פרי שלומי תשסב א
מדעי המחשב - יסודות שפות תכנות - חוסיין סלמאן תשסב א
מדעי המחשב - חדוא 1 - דר/ אנטולי ספיבקובסקי תש”ס 2000 א/
מדעי המחשב - תכן לוגי - תשנ”ז 1997 ב’
מדעי המחשב - חדוא 2 - דר אנאלי סריבקובסקי תשסא ב
מדעי המחשב - חדוא 1 - דר דפנה שאשא תשנח א
מדעי המחשב - חדוא 1 - דר אנאלי סריבקובסקי תשס א
מדעי המחשב - מסדי נתונים - דר איל שפרוני תשס 2000 א
מדעי המחשב - מסדי נתונים - דר איל שפרוני תשס 1999 א
מדעי המחשב - מתמטיקה שימושית - תשנח 1998 ב
מדעי המחשב - מתמטיקה שימושית - תשנח 1998 ב
מדעי המחשב - מערכות ספרתיות - דר זאב ויסמן תשנט א
מדעי המחשב - ++C - חיו
מדעי המחשב - מבוא לאלקטרוניקה - סויסה א
מדעי המחשב - בסיסי נתונים - רעה סמוראי תשסב א
מדעי המחשב - C - שמעון קושולין תשסב
מדעי המחשב - מבוא לאלקטרוניקה - סויסה א
מדעי המחשב - מבוא לאלקטרוניקה -
מדעי המחשב - רשתות תקשורת - נסי אוטמזגין
מדעי המחשב - מערכות הפעלה - חוסיין סלמאן תשסב א
מדעי המחשב - חלונאות - חוסיין סלמאן תשסב א
מדעי המחשב - אלגברה לינארית - ולדימיר ספלקובסקי תשסב
מדעי המחשב - אלגברה לינארית - ולדמיר תשסא
מדעי המחשב - מבני נתונים - חיו תשסב א
מדעי המחשב - מתמטיקה - סאשה רומינסקי
מדעי המחשב - מתמטיקה - שמטוב א
מדעי המחשב - אנגלית - תשסב
מדעי המחשב - אלגברה בוליאנית - שמוליק מרדכי א
מדעי המחשב - Visual Basic - איסמאעיל סלמאן תשסב א
מדעי המחשב - אסמבלר - יוסף מוסרי תשסב א
מדעי המחשב - סטטיסטיקה - פרי שלומי תשסב א
מדעי המחשב - תקשורת מחשבים -
מדעי המחשב - תקשורת מחשבים - אינג קאסם ש תשסב
מדעי המחשב - מיקרופרוססורים - יוסף מוסרי תשסב א
מדעי המחשב - אלגוריתם 1 - תשנ”ז 1997
מדעי המחשב - אלגוריתם 1 -
מדעי המחשב - אלגוריתם 1 - משה גבאי תש”ס 2000
מדעי המחשב - אלגוריתם 1 - תשנ”ט 1999
מדעי המחשב - אלגוריתם 1 - מירי גביש - צח
מדעי המחשב - אוטומטים ושפות פורמליות - ד"ר דפנה שאשא תשנ”ח 1998
מדעי המחשב - אוטומטים ושפות פורמליות - ד"ר דפנה שאשא תשנ”ח 1998
מדעי המחשב - רשתות מחשבים - דר זאב ויסמן תשנ”ט 1999 ב’
מדעי המחשב - חדוא 1 - פר/ דפנה שאשון תשנ”ט 1999 א/
מדעי המחשב - חדוא 1 - דר/ אנטולי ספיבקובסקי תש”ס 2000 א/
מדעי המחשב - לוגיקה - דר יחיאל קמחי תשנ”ז 1997 ב’
מדעי המחשב - מתמטיקה דיסקרטית - דר’ שוכי דר תשס”א 2001 ב
מדעי המחשב - חדוא 1 - פר’ דפנה שאשון תשנ”ט 1999 א
מדעי המחשב - חדוא 1 - פר’ דפנה שאשון תשנ”ט 1999 א
מדעי המחשב - השלמות פיסיקה - שאול כהן תשנ”ז 1997 א’
מדעי המחשב - מבנה קומפיילרים - דר דפנה שאשא תשנ”ט 1999 ב’
מדעי המחשב - חדוא 2 - דר/ ולדמיר ספיקולובסקי תשס”א 2001 ב/
מדעי המחשב - תכן לוגי - גדי גולן תשנ”ח 1998 א’
מדעי המחשב - תכן לוגי - גדי גולן תשנ”ח 1998 א’
מדעי המחשב - אלגברה 1 - 0
מדעי המחשב - מסדי נתונים - דר איל שפרוני תשנ”ח 1998 א’
מדעי המחשב - מסדי נתונים - דר איל שפרוני תשנ”ח 1998 א’
מדעי המחשב - מערכות ספרתיות - זאב ויסמן תשנ”ח 1998 א’
מדעי המחשב - תורת החישוביות - פרופ’ אמוץ בר – נוי תשנ”ח 1998
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.