פרופסור

מבחנים בביוטכנולוגיה ממכללת תל חי בפקולטה לכללי, החוג לביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה - תרביות תאים - דר מאיר שליסל תשסב
ביוטכנולוגיה - תורת השיווק - תשסב
ביוטכנולוגיה - טכנולוגיית חלב - יהושע דרעי תשסב א
ביוטכנולוגיה - מבוא למדעי הסביבה - דר איזי ליטאור
ביוטכנולוגיה - גנטיקה - מיכאל רז תשסא 2001 א
ביוטכנולוגיה - פיסיולוגיה של מערכות - עידית יפת תשסב א
ביוטכנולוגיה - פיסיקה א - קרימר יורי תשסב א
ביוטכנולוגיה - תזונה ומטבוליזם - עידית יפת תשסב א
ביוטכנולוגיה - טכנולוגיה של מזון - דר מאיר שליסל תשסב
ביוטכנולוגיה - תברואת מזון - יהושע דרעי תשסב א
ביוטכנולוגיה - ביוכמיה - יפעת עידית תשסב א
ביוטכנולוגיה - ביוכמיה - יפעת עידית תשסב
ביוטכנולוגיה - חשמל לביולוגים - תשסב
ביוטכנולוגיה - אימונולוגיה - יעקב דואק תשסב א
ביוטכנולוגיה - שיטות הפרדה - דר מאיר שליסל תשסב
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של התא - דר מאיר שליסל תשסב
ביוטכנולוגיה - תברואת מזון - יהושע דרעי תשסב
ביוטכנולוגיה - טכנולוגיה של מזון - דר מאיר שליסל תשסא
ביוטכנולוגיה - ביוכמיה - יפת עידית תשסא
ביוטכנולוגיה - ביוכמיה - יפת עידית תשסא
ביוטכנולוגיה - מתמטיקה - סאשה רואינסקי
ביוטכנולוגיה - אנגלית - ורה רואינסקי
ביוטכנולוגיה - מתמטיקה - סאשה רואינסקי
ביוטכנולוגיה - כמיה כללית - מלכה אפשטיין תשסב
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של התא - דר מאיר שליסל תשסב
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של התא - דר מאיר שליסל תשסב
ביוטכנולוגיה - פיסיקה א - קרימר יורי תשסב א
ביוטכנולוגיה - הבטחת איכות - פרי שלומי תשסב א
ביוטכנולוגיה - אימונולוגיה - דואק יעקב תשסב א
ביוטכנולוגיה - פיסיקה א - קריימר יורי ב
ביוטכנולוגיה - טכנולוגיית חלב - דרעי יהושע תשסב
ביוטכנולוגיה - גנטיקה מולקולרית - מיכאל פז תשסב ג
ביוטכנולוגיה - גנטיקה - מיכאל פז תשסב א
ביוטכנולוגיה - סטטיסטיקה - פרי שלומי תשסב א
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה מולקולרית - פרופ’ עמי קליין תשנ”ז 1997
ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה סביבתית - תשנ”ז 1997
ביוטכנולוגיה - גיאוכימיה - תשנ”ז 1997
ביוטכנולוגיה - איכויות המים וגיאוהידרולוגיה - תשנ”ז 1997
ביוטכנולוגיה - איכויות המים וגיאוהידרולוגיה - תשנ”ח 1998
ביוטכנולוגיה - גיאוכימיה - תשנ”ז 1997
ביוטכנולוגיה - גנטיקה מולקולרית -
ביוטכנולוגיה - פיסיקה א - דר’ גיורא ריטבו תשנ”ט 1999 א’
ביוטכנולוגיה - פיסיקה א - דר’ גיורא ריטבו תשנ”ט 1999 א’
ביוטכנולוגיה - מבוא לאקולוגיה - דר’ גדי דבנו תשנ”ט 1999 א’
ביוטכנולוגיה - פיסיקה א - דר’ גיורא ריטבו תשנ”ט 1999 א’
ביוטכנולוגיה - מיקרו ביולוגיה - מאיר שליסל 0 ב
ביוטכנולוגיה - גנטיקה - פז מיכאל תשנ”ט 1999 א
ביוטכנולוגיה - סטטיסטיקה - פז מיכאל תשנ”ח 1998 א
ביוטכנולוגיה - שיטות הפרדה - מאיר שליסל; תשנ”ט 1999 א
ביוטכנולוגיה - פיסיולוגיה - יפת עידית תשנ”ט 1999 א
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של התא - מאיר שליסל תשנ”ט 1999 א
ביוטכנולוגיה - אימונולוגיה - יעקה דואק תשנ”ט 1999 א
ביוטכנולוגיה - מיקרו ביולוגיה - 0 ב’
ביוטכנולוגיה - מיקרו ביולוגיה - 0 ב’
ביוטכנולוגיה - תכנון וניהול סביבתי - יוסי קליק תשנ”ז 1997 א’
ביוטכנולוגיה - איכויות המים וגיאוהידרולוגיה - תשנ”ח 1998 א’
ביוטכנולוגיה - מנגנוני העברת סיגנאל - פרופ’ אלכס לויצקי 0
ביוטכנולוגיה - אימונולוגיה - תשנ”ז 1997 ב’
ביוטכנולוגיה - מבוא לגיאובוטניקה - דר נעמי איש שלום תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - מבוא לגיאובוטניקה - דר נעמי איש שלום תשסב 2002 א
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.