פרופסור

מבחנים בספרות מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי הרוח, החוג לספרות עברית

ספרות עברית - שירה רליגיוזית - לילי רתוק תשס א
ספרות עברית - השירה העברית בארץ ישראל בתקופה הביזנטית - טובה בארי תשס א
ספרות עברית - לסגף את הגוף להשכיל את הנפש - טובה רוזן תשס א
ספרות עברית - סוגיות יסוד בתורת הספרות - ראובן צור תשס א
ספרות עברית - ייצוגה של השואה - איריס מילנר תשסא ב
ספרות עברית - ראשיתה של הסיפורת המערבית - טובה רוזן תשסא ב
ספרות עברית - ספרות וציור - היבטים השוואתים - א הולצמן תשס א
ספרות עברית - תרגיל ביסודות השירה - רפי וייכרט תשסא א
ספרות עברית - מיתוס אגדה ומעשיה - עלי יסיף תשס א
ספרות עברית - ממרכזים למרכז הספרות העברית - נורית גוברין תשסב ב
ספרות עברית - קווי מתאר לשירה העברית - עוזי שביט תשס א
ספרות עברית - סוללי הדרך משוררי ספרד הראשונים - טובה בארי תשסא א
ספרות עברית - יסודות הסיפורת - ע מנדלסון מ עוז א מילנר תשסא א
ספרות עברית - השירה העברית בימי הביניים במבט בן זמננו - ראובן דור תשסא א
ספרות עברית - יסודות שירת ימי הביניים - עידית נוב תשסא א
ספרות עברית - מבוא לסיפורת - חנה נוה תשסא א
ספרות עברית - הפואטיקה והפוליטיקה של הארוטיות הנשית - רוני הלפרין תשסא א
ספרות עברית - סוללי הדרך משוררי ספרד הראשונים - טובה בארי תשסא א
ספרות עברית - מבוא לשירה - עופרה יגלין תשסא א
ספרות עברית - ייצוג המשפחה בספרות ובקולנוע - ניסים קלדרון תשסא א
ספרות עברית - יסודות שירת ימי הביניים - חביבה ישי תשסא א
ספרות עברית - שנות השישים דף חדש בסיפורת - י אופנהיימר תשסא ב
ספרות עברית - יסודות הסיפור העממי - נילי אריה ספיר תשסא א
ספרות עברית - פרקים בתולדות הפיוט הקלאסי בארץ ישראל - טובה בארי תשסא א
ספרות עברית - פרקים בתולדות הפיוט הקלאסי בארץ ישראל - טובה בארי תשסא א
ספרות עברית - הבלדה העברית והמסורת הארופית - יוחאי אופנהיימר תשסא א
ספרות עברית - הדרכה אישית ביסודות השירה - ברעם אשל תשס א
ספרות עברית - המקאמה וספרות השעשועים - צבי מלאכי תשס א
ספרות עברית - השואה בספרות הישראלית - יוחאי אופנהיימר תשס א
ספרות עברית - יסודות הסיפורת - עידית מנדלסון-מעוז תשס א
ספרות עברית - יסודות הסיפורת - איריס מילנר תשס א
ספרות עברית - יסודות שירת ימי הביניים - עידית נוב תשס א
ספרות עברית - יסודות שירת ימי הביניים - חביבה ישי תשס א
ספרות עברית - ספרות וקולנוע ההקשר הישראלי - ניסים קלדרון תשס א
ספרות עברית - יסודות הסיפור הקבלי - מיכל אורון תשס א
ספרות עברית - ספרות מלחמת השחרור - יוחאי אופנהיימר תשס א
ספרות עברית - על פרשת דרכים - יצירתו הספרותית של רסג - טובה בארי תשס א
ספרות עברית - לכתוב את השואה - דן לאור תשס א
ספרות עברית - סיפורי ר’ נחמן מברסלב - מיכל אורון תשס א
ספרות עברית - ממשבר העולם לגאולת האומה - בעז ערפלי תשס א
ספרות עברית - יסודות השירה - עודד מנדה-לוי תשס א
ספרות עברית - יסודות הפרוזודיה - עוזי שביט תשס א
ספרות עברית - סוגיות יסוד בתורת הספרות - ראובן צור תשס א
ספרות עברית - העיר הגדולה - עודד מנדה לוי תשס א
ספרות עברית - שירה דתית מיסטית חילונית - ראובן צור תשס א
ספרות עברית - אינטרטקסטואליות מהי ואיך משתמשים בה - בעז ערסלי תשס א
ספרות עברית - השירה העברית בימי הביניים במבט בן זמננו - ראובן צור תשסא א
ספרות עברית - יסודות שירת ימי הביניים - עידית נוב תשסא א
ספרות עברית - בדרך אל ההגשמה יצירתו של יהודה הלוי - טובה בארי תשסא א
ספרות עברית - יסודות שירת ימי הביניים - חביבה ישי תשסא א
ספרות עברית - הפואטיקה והפוליטיקה של הארוטיות הנשית - רוני הלפרן תשסא א
ספרות עברית - בדרך אל ההגשמה יצירתו של יהודה הלוי - טובה בארי תשסא א
ספרות עברית - מבוא למיסטיקה ולסיפור הקבלי - מיכל אורון תשס א
ספרות עברית - מבוא לשירה - עפרה יגלין תשס א
ספרות עברית - מבוא לסיפורת - חנה נוה תשס א
ספרות עברית - לסגף את הגוף להשכיל את הנפש - טובה רוזן תשס א
ספרות עברית - השירה העברית בארץ ישראל בתקופה הביזנטית - טובה בארי תשס א
ספרות עברית - השואה בספרות הישראלית - י אופנהיימר תשסא א
ספרות עברית - המצע הספרדי בשירתו של ישראל נגארה - טובה בארי תשס א
ספרות עברית - פרקים נבחרים במודרניזם הארופי - יוחאי אופנהיימר תשס א
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.