פרופסור

מבחנים בלשון מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי הרוח, החוג ללשון עברית ולשונות שמיות

לשון עברית ולשונות שמיות - סמנטיקה - פ טרומר תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - הלשון העברית לתקופותיה - פ טרומר תשס ב
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות התחביר - תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - הלשון העברית לתקופותיה - פ טרומר תשסא ב
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית בת זמננו - פ טרומר תשס ב
לשון עברית ולשונות שמיות - תזוזות קטגוריאליות העברית הישראלית - פ טרומר תשס ב
לשון עברית ולשונות שמיות - ערבית למתחילים - עירית גטרויר תשס ב
לשון עברית ולשונות שמיות - ערבית למתחילים - עירית בטרוינר תשס ב
לשון עברית ולשונות שמיות - ערבית למתקדמים - תשס ב
לשון עברית ולשונות שמיות - פונטיקה - תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות התחביר - תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר למתקדמים - א בורכובסקי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - הלשון העברית לתקופותיה - פ טרומר י מוצפי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - ארמית מקראית - ח מוצפי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - הלשון העברית לתקופותיה - חייםכהן תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - ביבליוגרפיה לתלמידי תואר שני העת העתיקה - תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - הלשון העברית לתקופותיה - חיים כהן תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר למתקדמים - א בורוכובסקי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - עברית והשפות השמיות - ב פודולסקי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - ארמית מקראית - ח מוצפי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - בקיאות בטקסטים בלשון חז”ל - ח מוצפי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - בקיאות בטקסטים בלשון חז”ל - ח מוצפי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - לשונות וכתבים במרחב השמי - ב פודולסקי תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הדקדוק - א עמבר תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - ערבית למתחילים - ע גטרויר תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - הלשון העברית לתקופותיה - פ טרומר י מוצפי ר חזון תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - ערבית למתקדמים - תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - הדרכה ביבליוגרפית - מ פיקוליצקי ר חזון תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - הדרכה ביבליוגרפית - מ פיקוליצקי ר חזון תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - סמנטיקה - פ טרומר תשס א
לשון עברית ולשונות שמיות - בקיאות בטקסטים בלשון ימי הביניים - תשסא
לשון עברית ולשונות שמיות - בקיאות בטקסטים בלשון המקרא - תשסא
לשון עברית ולשונות שמיות - הלשון העברית לתקופותיה - חיים כהן תשסא ב
לשון עברית ולשונות שמיות - לשון חברה ותקשורת -
לשון עברית ולשונות שמיות - לשון חברה ותקשורת -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.