פרופסור

מבחנים במדעי החברה כללי מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג להחוג המשולב

החוג המשולב - מערכות מידע ניהוליות - שלום ברויאר תשסב 2002 א
החוג המשולב - מערכות תמיכה לוגיסטיות - תשסב ב
החוג המשולב - ניהול היצור - מאיר לוי תשסב
החוג המשולב - מערכות תמיכה לוגיסטיות - תשסב ב
החוג המשולב - דיני חוזים - טליה פישר תשסב 2002
החוג המשולב - אנתרופולוגיה של הגוף - דר אורית ברור בן דוד תשסב 2002
החוג המשולב - ויקטימולוגיה - יורמן עדה תשסב א
החוג המשולב - שיטות מתקדמות בסטטיסטיקה - יוסי שיפטן תשסב א
החוג המשולב - מערכות יצור משולבות - דן אתגר תשסב
החוג המשולב - העברות בין דוריות - דר מרדכי א’ שוורץ תשסב ב
החוג המשולב - העברות בין דוריות - תשסב ב
החוג המשולב - מבוא לפסיכולוגיה - יעקב הופמן תשסב ב
החוג המשולב - גיאופוליטיקה - דר שמואל צתוג תשסב 2002 ב
החוג המשולב - החלטות והשפעתן על חיינו - ד"ר גיל אפשטיין תשנ”ט 1999
החוג המשולב - מבוא לפסיכולוגיה - פרופ יעקב לביא תשסב ב
החוג המשולב - מבוא לפסיכולוגיה - פרופ יעקב רופא תשסב ב
החוג המשולב - ניהול מערכות בריאות - דר ש רוזנמן תשסב 2002 ב
החוג המשולב - אידיולוגיות רצחניות - דר משה חזני תשסב א
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בניהול לוגיסטי - חגי שלום תשסב א
החוג המשולב - מערכות מידע ניהוליות - דר שלום ברויאר תשסב א
החוג המשולב - סטטיסטיקה א - יוסי שיפטן תשסב א
החוג המשולב - מבוא לפסיכולוגיה - יעקב הופמן תשסב ב
החוג המשולב - מערכות מידע ניהוליות - דר שלום ברויאר תשסב א
החוג המשולב - מערכות מידע ניהוליות - יוסי שיפטן תשסב א
החוג המשולב - סוגיות במנהיגות - הרי גטסדינר תשסב
החוג המשולב - העברות בין דוריות - דר מרדכי א שוורץ תשסב ב
החוג המשולב - לוגיקה - דר יהודית רונן תשסב ב
החוג המשולב - בוחן במימון - -- תשנ”ט 1999
החוג המשולב - אידיולוגיות רצחניות - ד"ר מ. חזני תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - ניהול היצור - מאיר לוי תשסב
החוג המשולב - הנדסת ייצור - מאיר לוי תשסב
החוג המשולב - הממשל במדינת ישראל - דר שמואל צבאג תשסב ב
החוג המשולב - סטטיסטיקה ב - יוסי שיפטן תשסב ב
החוג המשולב - סמינר בין חוגי - דר דב לויטן תשסב א
החוג המשולב - הכרעות חלופיות בסכסוכים אזרחיים - טליה פישר תשסב
החוג המשולב - סוגיות במנהיגות - הרי גוטסדינר תשסב
החוג המשולב - התנהגות ארגונית - גוטסדינר תשסב ב
החוג המשולב - חקר ביצועים - יוסי שיפטן תשסב א
החוג המשולב - ניהול פרוייקטים - דר שלום ברויאר תשסב 2002 א
החוג המשולב - סטטיסטיקה א - -- תשנ”ט 1999
החוג המשולב - סוגיות נבחרות במנהיגות - דר שמואל רוזנמן תשסב
החוג המשולב - כלכלה בינלאומית - זייף יואב תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - ניהול היצור - מאיר לוי תשסב א
החוג המשולב - מימון ב - פרופסור א. בן- ציון תשנ”ט 1999
החוג המשולב - הנדסת ייצור - מר מאיר לוי תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - הנדסת ייצור - ד"ר ליאורה פינדלר תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - הנדסת ייצור - מר מאיר לוי תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בהיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל - ד"ר דב לויטן תשנ”ט 1999
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בהיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל - פרופ דר ארנון תש”ס 2000 אביב
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בהיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל - פרופ" גד קורן תשס”א 2001 חורף
החוג המשולב - מוסר ואחריות כלכלית - דר וולף רות תשסב ב
החוג המשולב - מתמטיקה ב - ד"ר שרה וסטרייך תשנ”ט 1999
החוג המשולב - מושגי יסוד בכלכלה - זייף יואב תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - מושגי יסוד בכלכלה - גב" ש. פריאנטה תשנ”ט 1999 ב’
החוג המשולב - מושגי יסוד בכלכלה - גב" ש. פריאנטה תשנ”ט 1999 ב’
החוג המשולב - יסודות הלוגיסטיקה - מר שטיינברג תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - יסודות הלוגיסטיקה - פרופ" משה הלוי ספירו תשנ”ט 1999
החוג המשולב - יסודות הלוגיסטיקה - מר שטיינברג תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - סוגיות נבחרות במדעי החברה - פרופ" י. הודרה תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בניהול לוגיסטי - האלוף (מיל") חגי שלום תשנ”ט 1999 א’
1  2  3  4  5  6  7 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.