פרופסור

מבחנים בהיסטוריה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לשלטון מקומי

שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - ד"ר שלמה ברנר תשנ”ט 1999 א’
שלטון מקומי - פוליטיקה מקומית - דר שי רוזביץ תשסב ב
שלטון מקומי - דין ומנהל בתכנון ובניה - שפט אברהם תשסב 2002 ב
שלטון מקומי - כספים ומנהל ברשויות מקומיות - דר ש רוזביץ תשסב 2002 א
שלטון מקומי - מבוא למנהל ומדיניות - מר כהן איתן תשסב ב
שלטון מקומי - סוגיות בסדרי החיים הציבוריים לפי ההלכה - דר ח קלכהים תשסב 2002 ב
שלטון מקומי - מבוא למנהל ומדיניות - איתן כהן תשסב ב
שלטון מקומי - פוליטיקה מקומית - דר ש רוזביץ תשסב ב
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - דר חים קלכהיים תשסב ב
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - דר חיים קלכהיים תשסב ב
שלטון מקומי - האדם והסביבה בכרך - ד"ר מרים גבאי תשנ”ט 1999
שלטון מקומי - האדם והסביבה בכרך - מר ב. הוזמי תשנ”ט 1999 א’
שלטון מקומי - תולדות המחשבה המדינית - פרופ" משה גת תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - תולדות המחשבה המדינית - פרופ" משה גת תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - כספים ומנהל ברשויות מקומיות - ד"ר ש. רוזביץ תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - כספים ומנהל ברשויות מקומיות - גב" ד. פלדמן תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - כספים ומנהל ברשויות מקומיות - ד"ר ש. רוזביץ תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - ד"ר ח. קלכהיים תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - ד"ר שלמה ברנר תשנ”ט 1999 א’
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - ד"ר ח. קלכהיים תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - פרופ" י" גולדרייך תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - עו"ד א. שפט תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - עו"ד א. שפט תשנ”ט 1999 א’
שלטון מקומי - סוגיות בסדרי החיים הציבוריים לפי ההלכה - דר ח. קלכהיים תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - סוגיות בסדרי החיים הציבוריים לפי ההלכה - דר ח. קלכהיים תשנ”ט 1999 ב’
שלטון מקומי - סוגיות בסדרי החיים הציבוריים לפי ההלכה - דר ח. קלכהיים תש”ס 2000 ב’
שלטון מקומי - סוגיות בסדרי החיים הציבוריים לפי ההלכה - דר ח. קלכהיים תש”ס 2000 ב’
שלטון מקומי - כספים ומנהל ברשויות מקומיות - דר אריה הכט תש”ס 2000 --
שלטון מקומי - כספים ומנהל ברשויות מקומיות - דר אריה הכט תש”ס 2000 --
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - דר חיים קלכהיים תש”ס 2000 ב’
שלטון מקומי - מבוא לשלטון מקומי - דר חיים קלכהיים תש”ס 2000 ב’
שלטון מקומי - דין ומנהל בתכנון ובניה - עוד שפט אברהם תשסב 2002 ב
שלטון מקומי - כספים ומנהל ברשויות מקומיות - דר ש רוזביץ תשסב 2002 א
שלטון מקומי - סוגיות בסדרי החיים הציבוריים לפי ההלכה - דר חקלכהיים תשסב 2002 ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.